fbpx

3 redenen om niet bang te zijn voor het coronavirus!

caleb-woods-VZILDYoqn_U-unsplash (1)
Deel deze post:
Lees ook:

De wereld lijkt wel stil te staan door het coronavirus. Alles is dicht, je moet zo veel mogelijk binnen blijven en goed afstand houden van elkaar. Het is onzeker hoe komende maanden zullen verlopen. Hoe kijk jij tegen het virus aan? Ben je bezorgd, bang, of denk je dat het allemaal wel meevalt? Als je de Bijbel leest, zie je dat je niet bang hoeft te zijn. Hier drie redenen!

God beschermt, ook midden in de coronacrisis

‘Want Hij zal u redden van de zeer verderflijke pest. U zult niet vrezen voor de pest, die in het donker rondgaat.’ – Psalm 91: 3 en 6

Psalm 91 beschrijft dat God Zijn volk Israël beschermt in allerlei soorten gevaar, waaronder de pest. De pest was een enorm besmettelijke ziekte, waar veel mensen aan overleden. Je kan het dus wel vergelijken met het coronavirus. De schrijver van de Psalm zegt dat wanneer je op God vertrouwt, je niet bang hoeft te zijn. Hij schakelt zelfs Zijn engelen in om Israël, maar ook ons te beschermen. Zoals Israël bij God mag schuilen, zo mogen wij dat ook.

Leestip: lees Psalm 91 eens helemaal!

Als God ons beschermt, betekent dat dan dat ons niets zal overkomen als we maar op Hem vertrouwen? Dat we dan in deze coronatijd de maatregelen aan onze laars kunnen lappen en doen wat we altijd doen? Nee, zo werkt het niet. Het is belangrijk om te luisteren naar het RIVM en de overheid. Onnodig risico nemen is geen slim plan en daarbij ook nog eens erg onverantwoordelijk. Maar midden in deze onzekere tijd mag je wel weten dat God voor je zorgt en je beschermt. Hoe de komende tijd ook zal verlopen.

Het coronavirus loopt God niet uit de hand

God is de Schepper van deze aarde. Hij staat boven alles, Hij regeert als grote Koning over deze wereld. Hij regeert dus ook over het coronavirus, al lijkt het virus op dit moment te heersen.

Als je kijkt naar het Oude Testament, zie je dat God het volk Israël beschermde en hen redde uit allerlei situaties. Je leest over oorlogen, ziekten en hongersnoden. Het was niet zo dat Israël niets overkwam. Maar wel dat God keer op keer trouw was aan Zijn volk. Ook nu nog, Hij laat Israël niet los.

Wist je dat de namen van God veel zeggen over Wie Hij is? Lees het hier!

Dat is een enorme troost als je mag weten dat deze God ook jouw God is. Dan mag je weten dat Hij ook jou beschermt en dichtbij je is!

Het coronavirus: teken van de eindtijd

In Mattheüs 24 is de Heere Jezus aan het woord over wat er allemaal gaat gebeuren in de eindtijd. Dat is de periode die vooraf gaat aan de terugkomst van Jezus. Hij heeft het in vers zeven over oorlogen, honger en besmettelijke ziekten. Deze dingen moeten allemaal gebeuren voordat Hij terugkomt. Maar, zegt Jezus in vers zes, word niet verschrikt.

De hele wereld is opgeschrikt door het coronavirus. Misschien jij ook wel. Maar het is een teken van de eindtijd, door Jezus Zelf voorzegd. In plaats van bang te zijn, geeft Jezus hier een opdracht. Namelijk om waakzaam te zijn en vol te houden in het geloof in Hem.

We weten niet precies wanneer Jezus terug zal komen. Maar Hij zal komen. Tot die tijd en dwars door het coronavirus heen, mag je weten dat God boven alles staat en je beschermt!

Als kind zong je misschien dit liedje hieronder wel. Hoe toepasselijk voor een tijd als deze!

‘Je hoeft niet bang te zijn

als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur

rondom je leven zijn.’