fbpx

De 5 vaakst uit hun verband gerukte Bijbelteksten

Deel deze post:
Lees ook:

Je kent het wel: van die posts op Facebook en Instagram die bedoeld zijn om je als christen te inspireren en bemoedigen. Nog eenvoudig te maken ook: je zoekt een foto van een willekeurige zonsondergang, waterval of rotspartij en plakt daar met een fancy lettertype een mooie Bijbeltekst op. Levert je gegarandeerd likes op!

Maar: doen zulke plaatjes wel altijd recht aan de context van zo’n Bijbeltekst? Wij vragen het ons af en zetten de (volgens ons) vijf vaakst uit hun verband gerukte Bijbelteksten op een rijtje:

5

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.
Jeremia 33:3

Een echte bemoediger: roep tot God en Hij zal antwoorden en je ook nog eens grote dingen bekendmaken. Voor veel christenen is deze tekst vandaag nog steeds een aansporing om God aan te roepen. Dat is mooi, maar de context van Jeremia 33:3 is toch wel wat anders. Die gaat over het volk Israël dat gevangen zit in Babel. De tekst uit vers 3 is een boodschap van God aan Zijn profeet Jeremia, die van God een inzicht zal krijgen over de toekomst van Israël. In vers 6 lezen we bijvoorbeeld:

Zie, Ik ga haar herstel en genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede  zal Ik hun bekendmaken.

Door deze tekst vandaag te gebruiken als een bewijs dat God gebeden verhoort, ga je aan de haal met de oorspronkelijke betekenis: een roeping van de profeet Jeremia.Jeremia 33

 

4

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
Jesaja 41:10 

Prachtige tekst toch? En we zeggen ook helemaal niet dat dit niet voor christenen vandaag geldt, maar in dit gedeelte spreekt God toch echt tot het volk Israël. Sla vers 8 en 9 er maar op na:

Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.

En even later gaat het verder:

Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.

Jesaja 41:10 staat in de top-10 van meest gedeelde Bijbelverzen in de bijbelapp. Maar door alleen vers 10 eruit te pikken, lees je vakkundig om de context (waaruit duidelijk blijkt dat het over Israël gaat) heen. Vandaar deze notering in de top-5!

3

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
Jozua 1:9

Deze tekst uit Jozua stond in 2015 volgens bijbelapp YouVersion op plek 3 als het gaat om de meest gedeelde Bijbelteksten wereldwijd. In een aantal Zuid-Amerikaanse landen werd dit vers zelfs het vaakst van alle Bijbelverzen gedeeld. Nog zo’n een echte ‘bemoediger’ voor christenen, deze tekst. Tenminste, als je de context even laat voor wat het is. Die gaat namelijk over het volk Israël dat onderweg is naar het land Kanaän. De twee verzen na vers 9 gaan bijvoorbeeld zo:

Toen gebood Jozua de beambten van het volk: Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere, uw God, u geeft om in bezit te nemen.

Bovendien slaat het woordje ‘geboden’ op de Thora, de wet van het Joodse volk die door veel christenen vaak als ‘overbodig’ wordt gezien. Als je erin slaagt om uit zo’n context alsnog een bemoedigend woord voor jezelf te halen, dan verdient dat zeker een plek in de top-3!

2

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op.
Jesaja 60:1

Ook wel bekend als ‘Sta op en schitter!’. Te pas en te onpas gebruikt voor evenementen, ansichtkaartjes en Facebook-posts. Ooit gerealiseerd dat het hier niet om een persoon, maar om de stad Jeruzalem gaat? Vers 1 kun je daar nog los van lezen, maar de rest van Jesaja 60 maakt duidelijk dat het specifiek om Jeruzalem gaat. Jammer? Nee! We zien in onze generatie de stad Jeruzalem weer opbloeien en schitteren. Een vervulling van Bijbelse profetie en teken van Gods betrouwbaarheid dus!


 

1

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
Jeremia 29:11

In de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald als: Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Tja, wat valt daar nou op af te dingen? Zo’n tekst betrekken we natuurlijk maar wat graag op onszelf. Maar als we de rest van Jeremia 29 lezen blijkt dat dat toch iets teveel van het goede is.

Jeremia 29 gaat namelijk (net als Jeremia 33 uit nummer 5 in deze top-5) over het volk Israël dat in Babel gevangen zit. En dat is vast niet de gedachte waarmee de miljoenen gebruikers van de bijbelapp YouVersion dit vers de afgelopen jaren deelden. De rest van Jeremia 29 is dan ook maar een ‘langdradig’ verhaal over de ballingen van Israël. Daar is weinig insipirerends of bemoedigends aan.

Omdat Jeremia 29:11 zo vaak wordt gedeeld en bovendien keihard uit de context wordt gerukt, staat dit vers zonder twijfel op nummer 1 in deze top-5!