fbpx

“De kinderen staarden tot hun dood naar het plafond”

Christenen voor Israel - Sara van Oordt (60)
Deel deze post:
Lees ook:

Eerder las je op isreality.nl al over de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen bij Aleh in Israël en over de periode die Gerdina daar had. Maar wat is Aleh eigenlijk? 

Met die vraag stapten we af op Shraga Evers, een in Nederland geboren Jood die inmiddels in Israël woont en werkt voor Aleh.

Shraga, hoe is Aleh ontstaan?
“De Staat Israel is opgericht in 1948. Helaas waren de ‘founding fathers’ zó druk bezig met overleven – eerst op militair gebied en de twee decennia daarna zowel op militair als op economisch terrein – dat de zorg en vooral de gehandicaptenzorg niet als eerste prioriteit werd gezien. Begrijpelijk, maar voor mensen met een handicap en hun families een punt van grote zorg. De zorg voor meervoudig gehandicapten in Israel rond de jaren ’80 was misschien wel vergelijkbaar met die in Nederland na de oorlog, zo tot de jaren ’60. Als er al iets werd gedaan met de kinderen was het minimaal en overwegend op medisch gebied.

“Dat de zorg voor meervoudig gehandicapten in Israël zo slecht was is begrijpelijk naar de omstandigheden, maar druist natuurlijk volledig tegen alle Joodse geloofsprincipes in.”

De kinderen ‘staarden’ letterlijk naar het plafond tot hun leven voorbij ging. Kinderen zaten vaak in gesloten instellingen, net als in Nederland, ver buiten de stad en het was niet altijd even duidelijk wat daar gebeurde. Dat de zorg voor meervoudig gehandicapten in Israel zo slecht was is begrijpelijk naar de omstandigheden, maar druist natuurlijk volledig tegen alle Joodse geloofsprincipes is. Begin jaren ’80 was er een groep orthodoxe ouders van kinderen met een meervoudige handicap die hun gehandicapte kinderen eenzelfde kwaliteit van leven en kansen wilde bieden als hun gezonde kinderen. Ze huurden een appartement, wat medisch personeel, therapeuten en onderwijzers. Dit was zo een onbeantwoorde vraag in de Israëlische maatschappij dat binnen tien jaar het eerste gebouw van vier verdiepingen werd geopend in Bnei Berak.”

Wat doet Aleh vandaag?
“Tegenwoordig is Aleh binnen Israel de grootste organisatie die zorg draagt voor meervoudig gehandicapte mensen. Gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week zorgt Aleh voor meer dan 650 baby’s, kinderen, jongvolwassenen en volwassenen in haar afdelingen in Bnei Berak, Jeruzalem, Gedera en de Negev. Aleh voorziet deze bijzondere mensen in al hun behoeften: medische, para-medische, educatieve en alle andere behoeften, zoals het ontwikkelen van emotionele vaardigheden. Aleh is altijd vastbesloten geweest om deze bijzondere mensen een leven te gunnen van hoogwaardige kwaliteit, geluk en ze in staat te stellen hun volste potentieel te bereiken door middel van alle verschillende voorzieningen, therapieën en begeleiding.

“Sla een willekeurig Bijbelboek open en G’ds waardering voor wie voor de zwakkeren, minderbedeelden en zieken zorgt wordt uitgesproken.”

Bijbelse onderbouwing voor het belang van dit soort werk is er in overvloed. Sla maar een willekeurig Boek open en G’ds waardering voor wie voor de zwakkeren, minderbedeelden en zieken zorgt wordt uitgesproken. Maar ook vanuit een niet-gelovig standpunt kan men zeggen dat de waarde van een maatschappij beoordeelt kan worden door te kijken hoe de maatschappij met haar allerzwaksten omgaat.”

Wat is jouw functie binnen Aleh?
“Ik werk op de PR en Marketing-afdeling van Aleh en ben daar verantwoordelijk voor verschillende internationale programma’s, zoals de vrijwilligersprogramma’s, en bovenal voor het verkrijgen van externe financiële steun van joodse en christelijke ‘Israel-minded gemeenschappen’ in het buitenland. Ongeveer 20% van wat wij nodig hebben om deze bijzondere mensen een goed leven te geven is afhankelijk van de goedheid en liefdadigheid van derden. De ouders van de kinderen die bij ons behandeld worden betalen hier niet voor en al zou dit wel gevraagd worden, dan zouden ze het in 95% van de gevallen niet kunnen opbrengen.”

Je noemde net al even kort de vrijwilligersprogramma’s. Wat verwacht je van vrijwilligers die bij Aleh Negev komen werken en andersom: wat kunnen ze van Aleh Negev verwachten?
“Ervaring met werken in de zorg is een pré, maar niet noodzakelijk om bij ons vrijwilligerswerk te kunnen doen. Wel moet je vanwege het werken met deze specifieke doelgroep een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Onze ervaring met vrijwilligers uit Nederland zijn heel positief: we ontvangen mensen van alle leeftijden en achtergronden en bieden hen samen met onze bijzondere bewoners een onvergetelijke tijd aan.”