fbpx

Israël, het jubeljaar en de komst van de Messias

Foto 4
Deel deze post:
Lees ook:

Het jaar 2017 was een bijzonder jubileumjaar met herdenkingen van gebeurtenissen die het verloop van de moderne Joodse geschiedenis totaal veranderden.

Veel christenen die achter Israël staan zien in deze gebeurtenissen de hand van God Die iedere vijftig jaar iets doet dat de komst van de Messias dichterbij brengt. Het jaar 2017, of 5777 volgens de Hebreeuwse kalender, heeft al vele spectaculaire ontwikkelingen laten zien maar deze betroffen grof gezien niet een gebeurtenis in Israël – behalve dan dat Iran, de aartsvijand van Israël, een acute existentiële bedreiging is geworden voor de Joodse staat.

Sommige christelijke zionisten geloven daarom dat er dit jaar in Israël nog iets zal gebeuren dat de loop van de geschiedenis opnieuw zal veranderen. Zoals het er nu voor staat zou dat een directe confrontatie tussen Iran en Israël kunnen zijn.

150 jaar

Terugkijkend op de laatste 150 jaar ziet men een patroon die het idee van de connectie tussen het Jubileum jaar en de verandering in de loop van de Joodse geschiedenis ondersteunt.

Vanaf 1867 vonden er drie gebeurtenissen plaats in ieder Bijbels jubeljaar (Snat HaYovel in het Hebreeuws) die de loop van de Joodse geschiedenis in het land Israël inderdaad veranderden.

Mark Twain in Palestina

In 1867 bezocht de beroemde Amerikaanse schrijver Mark Twain het land Israël en leverde onbewust het bewijs dat de Palestijnse versie van de geschiedenis van wat de Romeinen na de verwoesting van Jeruzalem ‘Palestina’ waren gaan noemen gebaseerd is op leugens.

Twain beschreef in zijn boek “The Innocents Abroad, or The New Pilgrims’ Progress” het land Israël als een land dat leeg was en een land in verval. Twains observaties druisen in tegen de Palestijnse bewering dat er een Palestijns volk in het land woonde dat door de zionisten werd beroofd van het mooie moederland.

Lees ook: Leven we nu in de eindtijd?

Bewijs van de Joodse tempel

In hetzelfde jaar arriveerde de Britse archeoloog Charles Warren in het heilige land en hij leverde het eerste moderne archeologische bewijs van het bestaan van de Joodse tempel op de berg Moria in Jeruzalem.

Balfour Declaratie

Vijftig jaar later, in 1917, besloot de Britse regering, die overigens werd gesteund door andere Westerse grootmachten, om de zogenaamde Balfour Declaratie uit te geven.

Deze declaratie, die later in zijn geheel werd overgenomen door de geallieerde machten tijdens de zogenaamde San Remo Conferentie in april 1920, vormde de basis voor het Britse mandaat over Palestina en verplichtte de Britten om een Joods Nationaal Tehuis te stichten in Israël.

Joods Nationaal Tehuis

De Balfour Declaratie en het Britse mandaat veroorzaakten het begin van de eeuwoude oorlog van de Arabieren (tegenwoordig ook Iran) tegen de Joden over de vestiging van dat Joodse Nationaal Tehuis, dat sinds 1948 de staat Israël heet.

Het wil echter niet zeggen dat het Arabische geweld tegen de Joden in ‘Palestina’ toen pas begon.

Lees ook: Zo wijzen de stammen van Israël op de Messias

Bende Arabieren

In 1834, bijvoorbeeld werd de Joodse gemeenschap in Safed (Tzefat) meer dan een maand geterroriseerd door een bende Arabieren. Tijdens die pogrom werden honderden Joden gedood en gewond en werden vele Tora rollen verbrand.

Zesdaagse Oorlog

Vijftig jaar na de uitgifte van de Balfour Declaratie vond de Zesdaagse Oorlog van 1967 plaats, een andere gebeurtenis die de loop van de geschiedenis veranderde.

Israël had toen al een professioneel leger en wist de oorlog al te beslechten voor hij echt was begonnen door de militaire vliegvelden van de Arabische agressors, inclusief bijna alle gevechtsvliegtuigen, te vernietigen.

Klaagmuur

Voor het eerst in bijna tweeduizend jaar kwam heel Jeruzalem weer onder Israëlisch bestuur en had het Joodse volk weer vrije toegang tot de zogenaamde ‘Klaagmuur’, de laatst overgebleven muur van het verwoeste Tempelcomplex.

Ook veroverde het Israëlische leger het Bijbelse hartland van Israël, Judea en Samaria, en begon er een nieuwe fase in de strijd tegen het bestaan van de Joodse staat.

Messiaans oogpunt

Sommige christelijke zionisten, zoals Jonathan Cahn in zijn boek The Hardbinger, begonnen nu de hand van God te zien in wat er sinds 1867 was gebeurd en benaderen sinds die tijd de gebeurtenissen in Israël vanuit messiaans oogpunt.

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over het duizendjarig vrederijk?

Einde der tijden

Iets dergelijks karakteriseerde ook het denken in de Joodse nationaal religieuze gemeenschap in Israël sinds de Zesdaagse Oorlog, de bevrijding van Jeruzalem, Judea en Samaria was een duidelijk teken dat acheriet hayamin, het einde der tijden en de komst van de Messias, aanstaande was – volgens velen in deze groep.

Deze groepen beginnen nu ook te geloven dat de komst van de nieuwe zeer pro-Israëlische Amerikaanse regering, de mogelijke verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en het langzaam veranderende internationale klimaat ten opzichte van Israël tekenen zijn dat de Messias in aantocht is.

Joden aanvaarden christelijke hulp

Een ander teken is de groeiende bereidheid onder Joden in Israël om hulp van christenen te aanvaarden en de groeiende stroom landen die betere of nieuwe betrekkingen met de Joodse staat nastreven.

Dit fenomeen was ook zichtbaar tijdens het laatste Loofhuttenfeest toen Israëli’s en christenen samenkwamen voor de jaarlijkse feestelijke mars door de straten van Jeruzalem.

Israël wordt 70

Volgend op het jaar 5777 komt de zeventigste verjaardag van de staat Israel. Het getal zeven en zeventig heeft altijd bijzondere betekenis in de Thora.

Zeven wordt door religieuze Joden aangeduid met Zayin, hetgeen in normaal taalgebruik een ‘zwaard’ betekent. Zwaard is een symbool van oorlog of justitie terwijl de letter Zayin door scribenten vaak wordt voorzien van een kroon wanneer hij voorkomt in een zin.

Bijbelgeleerden zeggen nu dat het jaar 777 van het zesde Joodse millenium een jaar van rechtspreken (door God over de wereld) was en dat we daarna de kroning van de Messias zullen zien.

Voorspelling

Rabbi Jehuda Ben Shmuel voorspelde in het jaar 1217 dat in het tiende jubileumjaar sinds het begin van de Ottomaanse bezetting van Israel (1517) Jeruzalem weer volledig onder Israëlische controle zou komen dus inclusief erkenning van die status.

Feit is dat in 5777 de Amerikaanse regering aankondigde dat men de V.S. ambassade naar Jeruzalem zou verplaatsen en de Israelische soevereiniteit over Jeruzalem begon te erkennen.

Dit is waarom zowel christelijke- als religieus-joodse zionisten hopen en bidden dat de Amerikaanse regering woord houdt en de Amerikaanse ambassade in het jaar 5778 zal verplaatsen naar Jeruzalem.

Nummer acht

Het nummer acht duidt volgens Joodse Bijbelgeleerden op een gebeurtenis die buiten de huidige wereldorde valt. Een wonder dat boven de natuurorde van deze wereld staat en het begin van de nieuwe wereld (Olam haBa) inluidt.

Dit artikel werd geschreven door Yochanan Visser en verscheen eerder op cvi.nl

Foto boven: De Amerikaanse president Donald Trump bij de Westelijke Muur. © Flash90