fbpx

Israëli’s bidden voor Gods zegen over het land

Deel deze post:
Lees ook:

Vandaag kwamen ruim 70.000 Israëlische Joden naar de Klaagmuur in Jeruzalem, om te bidden voor Gods zegen over het land Israël. Tijdens deze gebedsbijeenkomst werd ook de Priesterlijke Zegen uitgesproken.

Deze Birkat Kohaniem wordt elk jaar drie keer opgezegd: tijdens Pesach, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Deze drie feesten vormen samen de Pelgrimsfeesten, waarvan in de Bijbel staat dat de Israëlische mannen naar Jeruzalem moeten trekken om daar tot God te bidden.

De bijeenkomst staat onder leiding van Cohanim-Joden. Dit zijn Joden die afstammen van Aäron, de broer van Mozes en de eerste hogepriester van Israël. De Priesterlijke Zegen bestaat uit de woorden uit Numeri 6:

De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!


Foto | Flash90