fbpx

‘’Joden hebben niet het recht om te bidden op de Tempelberg’’

Jeruzalem header
Deel deze post:
Lees ook:

‘’Joden hebben niet het recht om te bidden op de Tempelberg’’. Dat is een statement gemaakt door Palestijnse organisaties in het Ramallah district, als reactie op wat zij omschrijven als Israëlische pogingen om de Tempelberg te gaan verdelen tussen Joden en moslims.

De moslimorganisaties veroordelen deze verdeling van de Tempelberg. Het statement onderschrijft dat ‘’niet-moslims geen recht hebben om te bidden op die plek’’.

Geen recht? Maar van wie is de Tempelberg vanuit de geschiedenis?

Jeruzalem en de Koran

De Tempelberg is heilig voor moslims, omdat dit volgens de islamitische traditie de plek is waar Mohammed zijn hemelreis begon. In de gouden Rotskoepel zou een voetafdruk van de profeet te zien zijn. Toch wordt deze plek niet genoemd in de Koran.

Jeruzalem en de Bijbel

De Bijbel staat vol met verhalen over Jeruzalem.

  • De tempelberg, de berg Moria en de berg Sion zijn benamingen voor dezelfde plek. Het is dus ook de plek waar Abraham zijn zoon Izaäk moest offeren en waar God hem tegenhield. (Genesis 22)
  • Tijdens de verdeling van het Beloofde Land viel Jeruzalem binnen het deel voor de stam Benjamin. De stam Juda veroverde de stad Jeruzalem van de Jebusieten. De Jebusieten werden niet verdreven en woonden samen met de nakomelingen van Juda in de stad. (Jozua 15 en Richteren 1)
  • Koning David veroverde de stad op de Jebusieten en maakte het de hoofdstad van zijn rijk. Het terrein voor de tempel werd niet door David veroverd maar gekocht. (2 Samuel 5)
  • Koning Salomo bouwde de Eerste Tempel (1 Koningen 6) op de Tempelberg in Jeruzalem, die zo’n 400 jaar later werd verwoest.
  • Het volk Israël werd meerdere keren in ballingschap gezet in Babylonië, maar keerde terug met de hulp van koning Kores van Perzië. De tempel werd herbouwd (de Tweede Tempel) onder leiding van Ezra. De Klaagmuur is een restant van de Tweede Tempel, wat je vandaag de dag nog kunt bezoeken.

Toekomst

Wat gaat er in de toekomst met de Tempelberg gebeuren? De Heere God zegt in Psalm 132:

Want de Heere heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.
Psalm 132:13-14

God verkoos Sion als Zijn woongebied, voor eeuwig. Er zal in de toekomst een nieuwe tempel komen – een nieuwe plek waar de Joden kunnen bidden tot hun God.

Lees hier meer informatie over de Tempelberg.