fbpx

Miss Irak vertelt de waarheid aan de VN

Miss Iraq Sarah Idan Instagram
Deel deze post:
Lees ook:

Miss Irak Sarah Idan is niet bang om de Verenigde Naties de waarheid te vertellen over Israël en het conflict met de Arabische landen: ‘‘Het probleem is diep geworteld in de geloofssystemen die worden aangeleerd in islamitische landen, die antisemitisch zijn.’’

Tijdens een recente zitting in de Verenigde Naties kwam Israël weer uitgebreid aan bod. Zoals zo vaak werd Israël eerst door meerdere afgevaardigden van verschillende landen beschuldigd van ‘ernstige overtredingen van van mensenrechten’, ‘misdaden gepleegd tegen Palestijnen’, ‘grote militaire aanvallen, blokkades en ernstige overtredingen’.

Maar dan… Miss Irak komt aan het woord! En wat een speech geeft ze!

Video

Zie hieronder de toespraak van Miss Irak. De tekst en vertaling staan onder de video.

Speech Miss Irak

Hierbij haar woorden, met de vertaling eronder:

‘‘Two years ago, I represented Iraq at Miss Universe. I posted a photo with Miss Israel on social media.

I was told to remove it and forced to denounce Israeli policies. I received death threats. Since then I can no longer return to my homeland. Why did the Iraqi government fail to condemn the threats, or allow my freedom of speech?

The issue between Arabs and Israelis goes beyond policy disagreements. It’s deeply rooted in the belief systems taught in Muslim countries, which are anti-Semitic.

Sadly, hatred and intolerance are reinforced by biased media. When I watched the news last month, why did they never report that the Hamas terrorist organization fired nearly 700 rockets at Israeli civilians in one weekend or that Hamas used Palestinians in Gaza as human shields?

Why do they never condemn Hamas for initiating the attacks? Instead, they only show those killed by the response, in self-defense, and blame Israel.

For advocating peace, I’m called a traitor. Why hasn’t a single Arab media outlet called to ask my views? Instead, they publish false translations of my statements.

I’d like to remind Arab countries that today you share more common interests with Israel than the terrorist militias.

Negotiating peace for both states isn’t betraying the Arab cause but a vital step to end conflict and suffering for all. Thank you.’’

Lees ook: Opmerkelijke ‘Peace and Love’ tijdens Miss-verkiezing

Nederlandse vertaling

Twee jaar geleden representeerde ik Irak in de Miss Universe-verkiezing. Ik plaatste een foto met Miss Israel op social media.

Mij werd opgedragen de foto te verwijderen en ik werd gedwongen om het Israëlische beleid af te keuren. Ik ontving doodsbedreigingen. Vanaf dat moment kon ik niet meer terugkeren naar mijn thuisland. Waarom heeft de Irakese regering de bedreigingen niet veroordeeld, of mijn vrijheid van meningsuiting toegestaan?

Het probleem tussen Arabieren en Israëli’s gaat verder dan onenigheid in beleid. Het is diep geworteld in de geloofssystemen die worden aangeleerd in islamitische landen, die antisemitisch zijn.

Helaas worden haat en intolerantie kracht bijgezet door bevooroordeelde media. Toen ik afgelopen maand het nieuws keek – waarom werd er nooit gemeld dat de terroristische organisatie Hamas bijna 700 raketten op Israëlische burgers schoot in één weekend of dat Hamas Palestijnen in Gaza als menselijk schild gebruikt?

Waarom veroordelen ze nooit Hamas voor het starten van de aanvallen? In plaats daarvan laten ze alleen zien wie er zijn gedood door de reactie [van Israël], in zelfverdediging, en beschuldigen Israël.

Voor het pleiten voor vrede word ik verraadster genoemd. Waarom heeft geen enkel Arabisch medium gevraagd naar mijn mening? In plaats daarvan publiceren ze verkeerde vertalingen van mijn verklaringen.

Ik wil graag Arabische landen eraan herinneren dat vandaag de dag jullie meer gemeenschappelijke belangen met Israël hebben dan met terroristische milities.

Het onderhandelen van vrede voor beide staten is niet de Arabische zaak verraden, maar een noodzakelijke stap om het conflict en het leed voor iedereen te beëindigen. Bedankt.

Foto: Miss Israel samen met Miss Irak, Sarah Idan Instagram