fbpx

Twee politieke jongerenorganisaties, vier stellingen over Israël

perspectief-en-sgpj
Deel deze post:
Lees ook:

Hoewel de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten deze maand het nieuws domineerden, mogen we niet vergeten dat ook in Nederland komend jaar weer verkiezingen plaatsvinden. Wij legden de voorzitters van de jongerenbewegingen van de ChristenUnie en SGP vier stellingen voor.

1: Jeruzalem is de hoofdstad van Israël

Jarin (PerspectieF): “Vanuit religieus en historisch perspectief hoort Jeruzalem bij Israël. Meer dan drieduizend jaar heeft het Jodendom de stad Jeruzalem als epicentrum van het geloof beschouwd. Ik vind dat, vanuit mijn christelijk geloof, van enorme waarde en ik snap dan ook de bijzondere band tussen het Jodendom met Israël en Jeruzalem. Toch moeten we voor een oplossing voor de tweespalt ook breder durven kijken. Die oplossing begint bij wederzijdse erkenning en het stoppen van elke vorm van geweld.”

Willem (SGP-jongeren): “Volledig mee eens. Daarom moet als krachtig signaal de Nederlandse ambassade worden verplaatst naar Jeruzalem en moet Jeruzalem worden erkend als hoofdstad van Israël.”

“Daarom moet als krachtig signaal de Nederlandse ambassade worden verplaatst naar Jeruzalem.”

2: Nederland moet meer doen om te voorkomen dat zijn hulpgelden worden besteed voor terreur en het aanzetten tot haat tegen Israël.

Jarin (PerspectieF): “Hulpgelden mogen nooit ingezet worden voor terreur, haat en geweld. Het is een goede zaak dat Groot-Brittannië zijn hulpgelden heeft opgeschort na aanleiding zorgwekkende berichten. Het is een doorn in het oog voor iedereen, ook voor ons, die streven naar een geweldloze oplossing. Overigens zit daar wat mij betreft ook een grote verantwoordelijkheid voor Israël zelf. Het is ook zijn morele verantwoordelijkheid om welwillend te zijn richting het Palestijnse volk dat zelf ook gebukt gaat onder geweld en terreur.”

Willem (SGP-jongeren): “In de Palestijnse gebieden worden geweld en terreur niet zelden verheerlijkt. Nederland en de Europese Unie mogen deze terreur niet faciliteren, ook niet door de Palestijnse Autoriteit financieel te steunen. Terroristisch geweld tegen Israël moet blijvend worden benoemd en veroordeeld.”

3: Nederland moet zijn diplomatieke relaties met Israël zelf bepalen, onafhankelijk van Europese politiek.

Jarin (PerspectieF): “Nederland moet de ruimte nemen om bij specifieke principiële punten anders te beslissen dan de EU. Wel moeten we in ons achterhoofd houden dat duurzame oplossingen alleen worden bereikt met een brede coalitie van Europese landen. Een goed voorbeeld is de recente beslissing van Unesco, die heeft gesteld dat er geen historische band is tussen het Jodendom en de Tempelberg en de Klaagmuur. Nederland heeft daar met zijn stemgedrag gelukkig anders over geoordeeld.”

Willem (SGP-jongeren): “Laten we als Nederland niet meedoen aan het labelen en boycotten van producten uit betwiste gebieden. Dat is een nodeloze belediging jegens Israël en brengt vrede op geen enkele wijze dichterbij.”

“Antisemitisme is nog steeds een groot probleem in Nederland. Vooral op scholen gaat er nog erg veel mis.”

4: Antisemitisme in Nederland moet worden tegengegaan met meer dan symptoombestrijding.

Jarin (PerspectieF): “Antisemitisme is nog steeds een groot probleem in Nederland. Vooral op scholen gaat er nog erg veel mis. Er bestaan tegelijkertijd ook heel veel goede initiatieven die ook daadwerkelijk wat opleveren, dat is dus al meer dan alleen symptoombestrijding. Gemeenten moeten hier hun rol in pakken door voorlichtingscampagnes financieel te ondersteunen. Afgelopen jaar ben ik direct betrokken geweest bij een ‘no hate speech’ initiatief vanuit de Raad van Europa en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er gebeurt in Nederland qua preventie al erg veel, maar de aanpak van antisemitisme moet een prioriteit blijven.”

Willem (SGP-jongeren): “We moeten meer doen aan bewustwording. We moeten meer aandacht besteden aan de groepen waar dit probleem sterk speelt en het probleem bij de wortel aanpakken, in plaats van wegkijken. Israël is een baken van democratie en rechtstaat in het Midden-Oosten. Laten we die dan op waarde schatten!”

Jarin van der Zande is voorzitter van PerspectieF. | Foto: PerspectieF
Willem Pos is landelijk voorzitter van SGP-jongeren. | Foto: Twitter

Van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, hebben we ondanks toezegging en herhaald navragen geen reactie mogen ontvangen.

Dit artikel verscheen eerder in Israël Aktueel.