fbpx

Vijf misverstanden over Israëlliefde van christenen

Kopie van Kopie van Kopie van Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn.
Deel deze post:
Lees ook:

“Het is erg makkelijk om een karikatuur te maken van christenen met liefde voor Israël”, zegt Arjan van Isreality. Soms wordt een erg eenzijdig beeld geschetst. Voor cip.nl zette hij vijf misvattingen op een rijtje.

1. Hoe meer liefde voor Israël, hoe minder liefde voor Jezus

‘Israël en Jezus worden vaak tegen elkaar uitgespeeld’, vertelt Arjan. ‘Alsof liefde voor het Joodse volk je verblindt ten opzichte van Jezus. Voordat ik mij verdiepte in Israël dacht ik er eerlijk gezegd hetzelfde over. Ik heb mogen ontdekken dat het juist andersom is: wie Israël leert kennen, ontdekt dat de Here Jezus nog veel meer is dan je altijd hebt gedacht. Jezus is niet alleen het Lam van God, maar ook de Leeuw van Juda. Hij is niet alleen de Koning van de wereld, maar wordt in de Bijbel ook de Koning van Israël genoemd. Wie zich verdiept in Gods liefde voor het Joodse volk en Zijn beloften voor hen zal begrijpen dat Jezus en Israël onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.’

‘Andere christenen hebben een warm hart voor de Vervolgde kerk of vluchtelingen. Het zou toch ook raar zijn om te stellen dat liefde voor vervolgde christenen je bij Jezus vandaan kan houden? Deze bewogenheid ontstaat in beide gevallen júist uit het willen volgen van Jezus.’

2. Liefde voor het Joodse volk en liefde voor Arabieren gaan niet samen

‘Het is goed om te weten dat liefde voor Israël allereerst niet te maken heeft met een politieke voorkeur, maar is gebaseerd op de Bijbel. Ik ben ervan overtuigd dat wie Israël bezoekt niet anders kan dan een zwak ontwikkelen voor de Arabieren. Ze vormen een belangrijk gedeelte van de Israëlische samenleving. Zelf heb ik bijvoorbeeld ook warme contacten met Arabische voorgangers in Israël en juich ik verzoeningsprojecten toe. Mijn betrokkenheid met het Joodse volk staat los van politieke standpunten.’

3. Wie opkomt voor Israël keert zich tegen de Palestijnen

‘Pratend over het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt soms vergeten dat Israëli’s en Palestijnen in het dagelijks leven op elkaar aangewezen zijn en prima kunnen samenwerken. Duizenden Palestijnse gezinnen en bedrijven zijn afhankelijk van Israël, simpelweg omdat ze daar wonen en leven. De overgrote meerderheid vindt dat prima. Anti-Israëlische maatregelen, zoals de BDS-boycot, raken ook de Palestijnen. Eén van de Israëlische bedrijven die door de internationale druk is geraakt, is SodaStream. Ze werden gedwongen om hun fabriek in een nederzetting te verplaatsen naar de Negev-woestijn, waardoor honderden Palestijnse hun goed betaalde baan verloren. Het is erg flauw om aan de hand van liefde voor Israël te stellen dat je niets met de Palestijnen hebt. Als een christelijke organisatie arme gezinnen in Roemenië ondersteunt, denk je toch ook niet: wat jammer dat ze niks met arme Afrikanen hebben.

4. Wie Israël een warm hart toedraagt, kan niet functioneren in bestaande kerkelijke gemeenten

‘We moeten niet vergeten dat Israël in sommige kerken geen thema is’, laat Arjan weten. ‘Het is niet gek wanneer christenen daarover teleurgesteld zijn geraakt. Tegelijkertijd is het lastig om een gemeente te vinden die bij al je overtuigingen aansluit. Volgens mij kun je twee dingen doen: je heil ergens anders zoeken of proberen om je binnen je kerk voor Israël in te zetten en zo een verandering teweeg te brengen. In allerlei kerken worden initiatieven ontplooid om aandacht te vragen voor Gods plan met Israël. Het mooie is dat gelovigen daardoor samen de bijbelse boodschap ontdekken en elkaar geestelijk opbouwen. Daar is gemeente-zijn ook voor bedoeld. Elk jaar staan kerken in Nederland stil bij Israël-zondag. Van de krant Israël Aktueel wordt dan bijvoorbeeld een dubbele oplage gedrukt. Deze krant wordt vervolgens in honderden kerken uitgedeeld. Daarmee bereik je volgens mij meer dan jezelf isoleren en tegen de kerk afzetten.’

5. Wie Israël liefheeft, viert de Joodse feesten

‘Ik meng me niet graag in theologische discussies over het vieren van bijvoorbeeld de Joodse feesten. Dat gaat volgens mij voorbij aan waar het echt om gaat: God heeft een plan met Israël en gaat Zijn beloften vervullen. We zien voor onze ogen profetieën uitkomen. Dat wil ik voor ogen houden en onder de aandacht brengen’, aldus Arjan.

Dit artikel verscheen eerder op cip.nl.