fbpx

Dit vinden de politieke partijen over Israël en antisemitisme!

Israëlische vlag
Deel deze post:
Lees ook:

Volgende week mogen in Nederland weer naar de stembus. Weet je nog niet wat je gaat stemmen? Of ben je gewoon benieuwd naar wat de politieke partijen over Israël en het Midden-Oosten vinden? Wij zetten hun standpunten op een rijtje!

VVD

De VVD spreekt zich in de Tweede Kamer vaak positief uit over de relatie met Israël. In haar verkiezingsprogramma staat ook dat ze de banden met Israël willen aanhalen en willen investeren in het land. De VVD is voorstander van een tweestatenoplossing, waarbij de erkenning van een Palestijnse staat onderdeel moet zijn van de vredesonderhandelingen.

De afgelopen kabinetsperiode heeft de VVD zich ingezet om antisemitisme aan te pakken. Samen met de ChristenUnie diende de partij een initiatiefnota in met voorstellen om antisemitisme te bestrijden. Hier stond onder andere het voorstel van een nationale antisemitisme coördinator. Deze is inmiddels aangesteld. Ook pleit de VVD voor het inhouden van overheidssubsidies van organisaties die meewerken aan haatzaaien of discriminatie, zoals antisemitisme.

PVV

Een vriend van Israël en het Joodse volk, zo presenteert de PVV zich. Volgens de PVV vormt Israël een bondgenoot in de strijd tegen de Islam. De partij diende dan ook moties in om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen en Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. De PVV is tegen de tweestatenoplossing, onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen en de BDS-beweging. Het bouwen van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever keurt de partij goed.

De PVV stelt dat immigranten uit islamitische landen antisemitisme meenemen naar Nederland. Ben je Nederlands en Joods, maar stem je niet op de PVV? Dan ben je volgens kamerlid Gidi Markuszower ‘vijand en verrader’. Volgens de PVV moet de koosjere slacht verboden worden.

CDA

Het CDA noemt het Midden-Oosten nergens in hun verkiezingsprogramma. Uit het stemgedrag van het CDA blijkt dat de partij de tweestatenoplossing steunt. De partij uit kritiek op het nederzettingenbeleid van Netanyahu. Dat overtreedt volgens hen het internationale recht.

Wat betreft antisemitisme, daar heeft het CDA wel duidelijk iets over te zeggen. De partij wil de aangiftebereidheid vergroten en alle vormen van intolerantie en geweld tegen bevolkingsgroepen streng aanpakken.

D66

Twee staten is volgens D66 de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. De partij uit kritiek op het beleid van de Israëlische regering, de nederzettingen, Palestijnse gevangen en hoe het eraan toegaat in de Gazastrook. D66 is ook kritisch op de manier waarop de Palestijnse Autoriteit met haar bevolking omgaat. Lijsttrekker Sigrid Kaag is op dit moment minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Een tijdje terug zou Nederland subsidie hebben gegeven aan een Palestijnse ngo met terreurverdachten in dienst. Dat leidde tot veel kritiek op Kaag.

D66 strijdt tegen haatzaaien, geweld en terreur. Dat geldt ook voor antisemitisme. D66 zette zich samen met de PvdA en GroenLinks in voor rechercheurs op het gebied van discriminatie. Die richten zich op het vervolgen van de daders en het verbeteren van aangiftebereidheid. D66 pleit voor berechting van jihadisten in Irak of Syrië. Kinderen van deze jihadisten moeten naar Nederland gehaald worden om verdere radicalisering te voorkomen.

GroenLinks

GroenLinks levert kritiek op Israël. Volgens de partij moeten zowel Israëliërs als Palestijnen zich houden aan het internationaal recht. Israël is schuldig aan disproportioneel geweld, intimidatie en staat vrede in de weg, vindt GroenLinks. Waarom? Vanwege de ‘annexatie van Palestijns grondgebied door de bouw van nederzettingen en de economische belemmeringen’. GroenLinks erkent de Palestijnse staat. Het is twijfelachtig of GroenLinks de BDS-beweging, die oproept tot een boycot van Israël, steunt. De partij diende een motie in tegen verbod op BDS, maar verklaarde later daarmee juist de vrijheid van meningsuiting te steunen. Weer later noemt buitenlandwoordvoerder Bram van Ojik het boycotten van Israël ‘niet verstandig’, maar ‘verdedigbaar’.

GroenLinks pleit voor een Europese aanpak tegen antisemitisme. Ook zou er meer aandacht voor antisemitisme en de Holocaust op scholen moeten komen, volgens de partij.

SP

Het verkiezingsprogramma van de SP vermeldt Israël niet. Door de jaren heen blijkt dat de partij zich kritisch ten opzichte van Israël opstelt. Zo diende de ChristenUnie een motie in over het etiketteringsbeleid. De partij pleitte om producten uit alle betwiste gebieden hetzelfde te etiketteren. Dit beleid geldt dan niet alleen voor producten uit Israëlische nederzettingen. Het was een parafrasering van een motie uit 2016, ingediend door de SP. De SP stemde nu tegen. Aan de andere kant diende de SP de afgelopen tijd allerlei moties in tegen Israël. Ook pleit de partij voor erkenning van de Palestijnse staat. Buitenlandwoordvoerder Sadet Karabulut is voor een boycot van producten uit de Westelijke Jordaanoever. Ook wilde de SP Israëlische bedrijven uitsluiten bij de ontwikkeling van een app tegen het coronavirus.

Aandacht voor racisme in het onderwijs vindt de SP belangrijk. Antisemitisme valt onder racisme en hoeft volgens de SP niet apart aangepakt te worden.

PvdA

De PvdA is voor een tweestatenoplossing met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad. De Israëlische regering kan sancties verwachten, wanneer het de Westelijke Jordaanoever annexeert. De PvdA spreekt niet over sancties als gevolg van Palestijnse acties. Opvallend is de stem van de partij tegen een motie die de Abraham-akkoorden steunt. Dit gaat om een overeenkomst tussen Israël, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook was de PvdA het eens met de beschrijving van Israël als ‘apartheidsstaat’.

Racisme en discriminatie moeten aangepakt worden, vindt de PvdA. Dat geldt ook voor antisemitisme. Kennis en scholing spelen daarbij een grote rol. De PvdA houdt uitingen van antisemitisme in de gaten. De partij wil dat slachtoffers van discriminatie sneller toegang tot de politie hebben. Ook pleit PvdA voor zwaardere straffen, speciale agenten en betere handhaving.

ChristenUnie

Voorvechter van Israël, dat wil de ChristenUnie zijn. In het verkiezingsprogramma wijst de ChristenUnie op de Bijbelse verbondenheid met het Joodse volk. De praktijk is alleen iets genuanceerder. De ChristenUnie was tegen de deelname van Nederland aan de Mensenrechtenraad van de VN, vanwege de overmatige aandacht voor Israël. Het kabinet beloofde dat Nederland verandering zou brengen. De ChristenUnie stemde toe en gaf de tegenstand op. Alleen sindsdien is er weinig veranderd in het beleid van de VN-Mensenrechtenraad. De partij stemde ook tegen een motie die pleitte voor erkenning van de Golanhoogte als Israëlisch gebied. Eerder had de ChristenUnie hiervoor gepleit. ChristenUnie is voor erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, verplaatsen van de Israëlische ambassade naar Jeruzalem, vredesinitiatieven tussen Israëli’s en Palestijnen en tegen het uitkeren van geld aan Palestijnse terroristen. Producten uit betwiste gebieden moeten overal ter wereld hetzelfde worden behandeld. De oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict? Twee staten, vindt de ChristenUnie.

Antisemitisme moet sterker aangepakt worden, volgens de ChristenUnie. De overheid moet actief beleid voeren tegen Jodenhaat. Onderwijs speelt ook een grote rol. De partij wil de weerbaarheid van gemeenschappen vergroten en structurele fondsen voor de beveiliging van synagogen, Joodse scholen en instellingen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren noemt Israël en antisemitisme niet in hun verkiezingsprogramma. De afgelopen jaren bleek dat de partij een kritische kijk op Israël heeft. De Partij voor de Dieren is tegen onverdoofd slachten.

SGP

De veiligheid van Israël staat hoog in het vaandel bij de SGP. Niet alleen vanwege een geloofsbelofte, maar ook omdat Israël een vrij en democratisch land is. Dat is bijzonder in een regio vol onrust en burgeroorlog. ‘Des te gekker is het als juist dit land als een schurkenstaat wordt afgeschilderd’. De SGP maakt zich hard voor een rechtvaardige behandeling van Israël bij de VN, Israëlische standpunten over Jeruzalem en het beschermen van het Joodse volk.

Volgens de SGP moet elke leerling kennismaken met de Joodse gemeenschap. Ook wil de partij antisemitisme bestrijden met een speciale eenheid bij de politie en het OM. Voor de aangifte van antisemitisme moet een speciale categorie komen. Een nationale coördinator doet jaarlijks verslag in het parlement. Ook moet er een speciaal fonds voor de bestrijding van antisemitisme komen. Tenslotte wil de partij Holocaustoverlevenden en hun familie steunen.

50PLUS

De partij 50PLUS vermeldt niets over Israël of antisemitisme in hun verkiezingsprogramma. In de Tweede Kamer steunt 50PLUS over het algemeen voorstellen die antisemitisme willen bestrijden.

DENK

DENK stemt tegen moties die Israël steunen. Volgens DENK moet Nederland een Palestijnse staat erkennen. Er is zelfs een éénstaatoplossing mogelijk, wanneer Israël ‘vrede onmogelijk maakt’. De rol van de Palestijnen wordt hierin niet genoemd. Ook pleit DENK voor een importverbod van producten uit de Westelijke Jordaanoever.

DENK zegt tegen discriminatie en racisme te zijn. Toch doen partijleden regelmatig antisemitische uitspraken, wat indirect kritiek op Israël is. Tunahan Kuzu had het over ‘Lebensraum’ en ‘Heim ins Reich’. Daarmee stelde hij Israël gelijk aan nazi-Duitsland.

Forum voor Democratie

Volgens het verkiezingsprogramma steunt Forum voor Democratie Israël. Eén van hun standpunten is: ‘Steun voor Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten. Verhuizing van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem.’ De partij steunde de afgelopen tijd bijna alle moties in het voordeel van Israël.

Toch lag Forum voor Democratie dit jaar onder vuur, vanwege antisemitische opmerkingen binnen de partij.

JezusLeeft

‘JezusLeeft staat naast Israël. Heel Israël (inclusief Judea en Samaria), met heel Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad, is voor het volk van Israël. De huidige problemen in het Midden Oosten en in Israël kunnen alleen worden opgelost door afspraken te maken en samen te werken met Arabische gesprekspartners die niet uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk’, aldus JezusLeeft.

BIJ1

Een koloniaal-Europees project. Dat is Israël, vindt BIJ1. Volgens de partij bezet Israël Palestijns grondgebied en het Palestijnse volk. Er moeten meer stages komen ‘naar landen en gebieden die aan de voorgrond staan van het internationale anti-imperialistische verzet, zoals verzet in Palestina’. Ook moet de Palestijnse staat erkend worden, vindt BIJ1. Daarnaast pleit de partij voor het opschorten van handelsverdragen met Israël. Gaat een Nederlandse Jood in dienst bij het Israëlische leger? Dan staat hij of zij gelijk aan een jihadist of Syriëreiziger. Hen wacht een criminele vervolging, is BIJ1 van mening.

BIJ1 wil antisemitisme een halt toeroepen.

Code Oranje

Code Oranje vermeldt niets over Israël of antisemitisme in hun partijprogramma.

JA21

‘Nederland en Israël zijn vrienden. JA21 wil investeren in de relatie met Israël’, aldus JA21. De partij wil de ambassade van Nederland verplaatsen naar Jeruzalem. Ze erkennen de stad als de hoofdstad van Israël.

Over antisemitisme staat niets in hun verkiezingsprogramma. Wel zou medeoprichter Annabel Nanninga ongepaste grappen over de Holocaust gemaakt hebben op Twitter.

Lees ook over verkiezingen in Israël!

Bron: CIDI

Foto: Flash90