fbpx

Waarom de wereld niet vergaat op 23 september

Vergaat de wereld op 23 september eindtijd
Deel deze post:
Lees ook:

Het is bijna 23 september! Volgens een steeds groter wordende groep christenen breekt dan het einde der tijden aan, want dan zou het ‘grote teken in de hemel’ uit Openbaring 12 te zien zijn.

Het is niet de eerste keer dat mensen aan de hand van de Bijbel een berekening maken van de eindtijd. Zo zouden twee jaar geleden een aantal bloedrode manen de snelle wederkomst van Jezus aankondigen en konden de mysterieuze geluiden die vorig jaar in heel Nederland te horen waren niks anders zijn dan de zeven bazuinen uit Openbaring 8.

De Nederlands-Amerikaanse Bijbelleraar Harold Camping maakte het helemaal bont door maar liefst vier (!) keer het einde van de wereld te voorspellen: in 1988, 1994 en twee keer in 2011 – kort voor zijn dood. Helaas voor hem bleken zijn berekeningen geen enkele keer te kloppen.

Waarom 23 september?

De Amerikaanse voorganger Daniel Matson is één van de aanstichters van de hype rond 23 september. In een recente studie maakt hij duidelijk dat de kerk op deze dag zal worden opgenomen. De rest van de wereld krijgt daarna te maken met ‘de grote verdrukking’, die zeven jaar duurt. Tenslotte vindt de ‘dag des oordeels’ plaats.

Matson legt in zijn boek ‘Signs of the End’ uit hoe het sterrendek dat in de eerste verzen van Openbaring 12 staat beschreven waar te nemen is op 23 september. Dat zit zo:

Zaterdag 23 september is de laatste dag van het sterrenbeeld Maagd. Sterrenkundigen verwachten dan een zeldzame samenstand van de maan, de zon en de planeet Jupiter. Daarnaast wordt het sterrenbeeld Leeuw, waarvan negen sterren te zien zijn, omringd door de planeten Mars, Venus en Mercurius. Het sterrenbeeld Leeuw en de drie planeten vormen zo samen een kroon van twaalf sterren boven de Maagd.

Dit zou volgens Matson overeen komen met de tekst uit Openbaring 12:1 en 2: ‘En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een ​kroon​ van twaalf sterren.’

Israël en de eindtijd

Wat het volgens Matson en zijn volgelingen allemaal extra bijzonder maakt is het feit dat dit exclusieve sterrendek straks alléén te zien is in Israël, of nog meer specifiek: alleen boven Jeruzalem. En dan ook nog eens op de dag na Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaar. De rol van Israël bij zijn eindtijdvoorspelling is voor Matson zo belangrijk dat hij er meerdere boeken over schreef, waaronder ‘Israel, the handwriting in the heavens’.

Matson lijkt een unieke link te leggen tussen de Bijbel en een aardse eindtijdgebeurtenis. Maar is dat ook echt zo?

Wat gaat er gebeuren?

Na eerdere vage (en achteraf loze) berekeningen van allerlei eindtijdprofeten lijkt Daniel Matson nu dus een unieke link te leggen tussen de Bijbel en een aardse gebeurtenis die in verband zou staan met de eindtijd. Maar is dat ook echt zo?

Volgens vooraanstaande Amerikaanse astronomen is de samenstand van de sterren en planeten die op 23 september plaatsvindt helemaal niet zo uniek als Matson beweert. In het afgelopen millennium kwam precies hetzelfde fenomeen vier keer voor: in 1056, 1293, 1483 en 1827. Dat is weliswaar niet vaak, maar toch bestaat de aarde nog steeds.

Matson wijst ook op de beweging die Jupiter maakt rondom het sterrenbeeld Maagd. Volgens hem zou dit een verwijzing zijn naar de Heere Jezus, omdat Jupiter in de Romeinse traditie de koning onder de goden was – zoals Jezus de Koning der koningen is. “Dit gebeurt elke twaalf jaar”, reageert dr. Danny Faulkner. Waarom het in 1993 en 2005 dan geen eindtijdscenario’s opleverde? “Waarschijnlijk omdat YouTube toen nog niet zo populair was. Vandaag verspreiden dit soort theorieën zich razendsnel over het internet.”

‘Wees niet gericht op datums, wees gericht op de Heere Jezus.’

Vergaat de wereld op 23 september?

Matson stelt een aantal dingen dus nogal wat anders voor dan dat ze in werkelijkheid zijn. De Nederlandse Bijbelleraar Dirk van Genderen roept dan ook op om het hoofd koel te houden. Hij benadrukt ook dat niemand kan weten wanneer de dag van Jezus wederkomst aanbreekt. ‘Wees niet gericht op datums, wees gericht op de Heere Jezus’, zegt hij.

Bovendien vertelt de Bijbel ons juist dat de Heere Jezus bij Zijn wederkomst niet de aarde zal vernietigen, maar juist komt om alle dingen nieuw te maken (Openbaring 21) en het Koninkrijk voor Israël te herstellen (Handelingen 1). Niemand kan weten of dat op 23 september gaat gebeuren, maar zeker is dàt het gaat gebeuren.

Lees ook dit artikel: Leven we nu in de eindtijd?  of bekijk deze video waarin ds. Willem J.J. Glashouwer feiten en fabels over de eindtijd bespreekt:

Met dank aan Answers in Genesis