fbpx

Wanneer is de wereld geschapen?

Deel deze post:
Lees ook:

Volgens de Joodse kalender bevinden wij ons in de maand Niesan, de maand van de Uittocht uit Egypte, de maand waarin overal ter wereld door de eeuwen heen, zelfs in de meest donkere tijden, de Joden het Pesachfeest vieren.

Deze maand Niesan is de eerste van de Joodse maanden. Als wij de namen van de maanden opnoemen beginnen wij met de maand Niesan, gelijk januari als eerste wordt vermeld. Maar op de eerste januari begint ook het nieuwe jaar, terwijl op de Joodse kalender de telling van het jaartal niet begint op de eerste van de maand Niesan, maar een half jaar later, in de Joodse maand Tisjrei, op Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar!?

Het verschil schuilt hem in de vraag hoe naar de problematiek wordt aangekeken. Een glas kan half vol zijn, maar tegelijk is het glas ook half leeg.

Vanwaar deze onduidelijkheid? Het nieuwe jaar van de maanden begint op een ander tijdstip dan het nieuwe jaar van de jaren? Dit vreemd ogende verschil vindt zijn oorsprong in de Talmoed. Daar is een discussie over de vraag wanneer de Eeuwige de wereld heeft geschapen. Een mening zegt dat dit op eerste Tisjrei was en een andere visie is dat het op de eerste dag van de maand Niesan was, dus een half jaar eerder.

Een meningsverschil in de Talmoed is nooit een kwestie van wel of niet gelijk hebben: beiden hebben gelijk! Het verschil schuilt hem in de vraag hoe naar de problematiek wordt aangekeken. Een glas kan half vol zijn, maar tegelijk is het glas ook half leeg.

Zo ook hier, bij de vraag wanneer de schepping heeft plaatsgevonden, hebben beide visies gelijk. De feitelijke daadwerkelijke schepping vond plaats in Tisjrei (het bekende Rosj Hasjana), maar in Niesan kwam de idee om een wereld te creëren op in de gedachte van de Eeuwige.

Hoe vertaal ik deze wijsheid naar het dagelijks leven?

De Eeuwige verlangt van ieder van ons niet alleen het doen van goede daden, maar ook moeten wij onze gedachte steeds onder een vergrootglas leggen, zuiver van geest zijn. Maar zuivere en oprechte bedoelingen koesteren, zonder de daadwerkelijke praktische uitvoering, is ook niet voldoende. Met andere woorden: van de mens wordt verwacht om G’d te dienen en voor de medemens klaar te staan in daad en in geest. De arme bedelaar moet ik steunen door hem geld te geven in natura, maar de wijze waarop ik dat doe, is ook van groot belang.

Nog even en het is Pesach. De Uittocht uit slavernij, bevrijding. Ieder mens moet zichzelf bevrijden, zichzelf verbeteren. Maar voordat de mens uit geestelijke slavernij bevrijd kan worden, moet hij eerst zijn daden en gedachten grondig onderzoeken. Was en is alles zuiver?

Ik wens je veel succes!

Dit artikel is geschreven door de Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs en verscheen eerder op christenenvoorisrael.nl.