fbpx

Wat is de Balfour-verklaring?

Balfour verklaring
Deel deze post:
Lees ook:

De Balfour-verklaring is een brief die de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour op 2 november 1917 schreef. Daarin wordt aan de Joden een nationaal tehuis in het toenmalige gebied Palestina beloofd.

In 1922 werd de Balfour-verklaring onderdeel van het internationaal recht toen de Volkerenbond (de voorloper van de Verenigde Naties) de verklaring overnam in het Britse mandaatbesluit over Palestina.

De Balfour-verklaring maakt duidelijk dat de Britten, die het op dat moment voor het zeggen hebben in Palestina, vinden dat er een Joodse staat moet komen in het gebied.

Het is belangrijk om te weten dat Palestina nooit een land is geweest. Het was een gebied in het Ottomaanse Rijk waar zowel Joden als Arabieren woonden. Samen werden zijn Palestijnen genoemd: bewoners van het gebied Palestina. In de jaren ’40 heette de belangrijkste Joodse krant de ‘Palestine Post’ en bevatte de Palestijnse vlag een Davidsster.

Lees ook: Israël en de bezette gebieden

Doordat er door de betrokken partijen in het Midden-Oosten nog steeds geen definitief akkoord is bereikt over de status van het gebied, heeft de Balfour-verklaring nog steeds zeggenschap.

Tekst van de Balfour-verklaring

De tekst van de Balfour-verklaring luidt als volgt: (vanuit het Engels vertaald)

2 november 1917

Geachte Lord Rotschild,

Met groot genoegen zend ik u namens de regering van Zijne Majesteit de volgende sympathieverklaring met het Joodse zionistisch streven, welke aan het kabinet werd voorgelegd en door het kabinet goedgekeurd.

“De regering van Zijne Majesteit staat welwillend tegenover de oprichtingin Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk en zal zich de grootste inspanningen getroosten om het bereiken van dat doel te vergemakkelijken, waarbij vanzelfsprekend niets gedaan zal worden dat afbreuk zou kunnen doen aan de maatschappelijke en godsdienstige rechten van de niet-joodse gemeenschappen in Palestina, of aan de rechten en politieke status die joden genieten in gelijk welk ander land.”

Ik ben u erkentelijk wanneer u deze verklaring ter kennis wilt brengen aan de zionistische federatie. 

Met vriendelijke groeten,

Arthur James Balfour

Balfour verklaring tekst

Afbeeldingen: Wikimedia Commons