fbpx

Wat is de Knesset?

Knesset parlement Israel
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

De Knesset is de naam van het Israëlische parlement en heeft de wetgevende macht in Israël.

Wat betekent het woord ‘knesset’?

Het woord ‘knesset’ betekent vergadering, een term afkomstig uit de vijfde eeuw voor Christus. De Israëlieten waren in ballingschap in Babylon, maar een deel van de Joden mocht terugkeren naar Jeruzalem. Nehemia en de profeet Ezra werkten in die tijd aan de herbouw van de tempel en het geestelijke herstel van het volk.

Naast het Sanhedrin (het Joodse gerechtshof onder leiding van de hogepriester), werd er een politieke Grote Vergadering ingesteld. Deze bestond uit 75 en later 120 wijze mannen: de Anshei Knesset Hagdola (mannen van de grote vergadering).

Wat is de functie van de Knesset?

Toen in 1948 de staat Israël werd opgericht, werd het Westerse voorbeeld van democratie gevolgd. Dit betekende dus ook dat er trias politica kwam (scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht). Wel wordt in de wetgeving nog altijd zo veel mogelijk rekening gehouden met rabbinale voorschriften.

Tegenwoordig is de wetgevende macht in Israël, oftewel het parlement, vernoemd naar die Grote Vergadering uit de vijfde eeuw voor Christus: de Knesset.  De regering maakt wetsvoorstellen die door het parlement beoordeeld en goedgekeurd moeten worden.

Hoe zit de Knesset in elkaar?

De Knesset wordt samengesteld aan de hand van verkiezingen en blijft meestal voor vier jaar in stand. Het heeft nog altijd 120 leden, net zoals de Grote Vergadering in de tijd van Nehemia en Ezra.

Wetsvoorstellen moeten door drie rondes in het parlement gaan voordat ze wet kunnen worden. In de eerste ronde wordt het wetsvoorstel besproken in een zitting met alle parlementsleden. Daarna gaat een delegatie van het parlement tot in detail over het voorstel debatteren en wordt het voorstel zo nodig aangepast.

Daarna, in de tweede ronde, wordt de nieuwe versie van het wetsvoorstel besproken met alle parlementsleden. Over alle losse onderdelen van het wetsvoorstel wordt gestemd. Daarna wordt in de derde ronde een stemming gehouden over het algehele wetsvoorstel. Daarna kan het tot een wet worden.

Waar is de Knesset?

Het gebouw waarin het parlement opereert wordt ook de Knesset genoemd. Het ligt op een heuvel in de regeringswijk in Jeruzalem. Het gebouw komt uit 1966 en was gefinancierd door de familie Rothschild in Engeland.

Tegenover het gebouw staat een vijf meter hoge menora, gemaakt van brons. Op de menora staan 29 afbeeldingen die de geschiedenis van Israël laten zien. Door de menora wordt het Joodse volk er blijvend aan herinnerd om een licht voor de wereld te zijn.

De menora tegenover het parlementsgebouw

Isreality.