fbpx

Is een oproep tot een boycot van Israël terecht?

Israel_-_Boycott,_divest,_sanction

Steeds vaker klinkt een oproep tot het boycotten van Israël, of specifiek producten uit Judea en Samaria. Maar wat speelt er zich daar nu daadwerkelijk af? Is er inderdaad reden tot boycot?

Van wie is de Westelijke Jordaanoever?

In het kort: Tijdens de Zesdaagse oorlog is Israël in strijd met Jordanië, Egypte en Syrië. De Joodse staat weet staande te blijven en verovert de Sinaï, Gaza, de Golan Hoogvlakte, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Geen enkele van deze veroveringen worden als illegaal aangemerkt, ook niet door de VN Veiligheidsraad.

Toch wordt Israël opgeroepen om zich ‘terug te trekken uit gebieden welke in het jongste conflict werden bezet’. In 1982 sluit Israël een vredesverdrag met Egypte en geeft het de Sinaï terug. Israël is ook bereid de Gazastrook terug te geven, maar Egypte wijst dat voorstel af. In 2005 trekt Israël zich vrijwillig terug uit Gaza, alle Joodse inwoners moeten vertrekken.

Koning Hoessein van Jordanië verklaart in 1988 dat Judea en Samaria niet langer onderdeel zijn van Jordanië. Juridisch gezien wordt het een soort ‘niemandsland’.

In dit artikel vind je uitgebreidere informatie over dit stukje geschiedenis.

En Artikel 49 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949 dan?

In het bewuste artikel staat het volgende: “De bezettende macht mag geen delen van haar eigen burgerbevolking deporteren of overdragen naar het grondgebied dat zij bezet.

Het argument dat wordt gebruikt om de illegaliteit van Israël te beargumenteren, is dat de Westelijke Jordaanoever geen soeverein Israëlisch grondgebied is. Israël heeft het in 1967 namelijk veroverd. Daarnaast zou Israël ‘kolonisten’ aanmoedigen om in het ‘bezette’ gebied te gaan wonen.

Een antwoord op deze beweringen van illegaliteit is dat de regels van de Vierde Geneefse Conventie over de bezetting alleen van toepassing zijn als een staat het grondgebied van een andere (vijandige) staat bezet. Jordanië had geen soevereine macht over de Westelijke Jordaanoever en heeft sindsdien afstand gedaan van elke aanspraak daarop. Israël heeft ook niet het grondgebied bezet van een Palestijnse staat, die officieel niet bestond en nog steeds niet bestaat.

Daarnaast heeft Israël geen personen “overgedragen” naar Judea en Samaria, maar zijn Joodse inwoners zelf vrijwillig verhuisd.

Worden Palestijnen bezet?

In 1993 werden de Oslo-akkoorden gesloten tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA). De Westelijke Jordaanoever, oftewel Judea en Samaria zijn onderverdeeld in drie gebieden.

 • Zone A – onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit
 • Zone B – Palestijnse Autoriteit maar onder Israëlisch militair bewind
 • Zone C – onder bestuur van de regering van Israël

Meer dan 95% van de Arabische bevolking in Judea en Samaria leeft onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit. Ze hebben stemrecht, zijn zelf verantwoordelijk voor rechtspraak en onderwijs, voor medische en maatschappelijke voorzieningen. Ze hebben alle vrijheid hun eigen leven te leiden en leven niet onder ‘bezetting’.

Zijn de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria dan illegaal?

In dezelfde Oslo Akkoorden, die hierboven ook worden genoemd, gaat het ook over de nederzettingen. Namelijk dat Palestijnen instemden met de voortdurende aanwezigheid van nederzettingen. Er werd overeengekomen dat over hun definitieve status zou worden onderhandeld tussen Israël en de Palestijnen.

Deze Oslo Akkoorden kregen de goedkeuring van de VS, Rusland, de EU, Noorwegen en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Zo, nu hebben we een beetje de achtergrond in kaart gebracht. Je weet nu meer over de geschiedenis rond Judea en Samaria en de akkoorden zijn ontstaan.

Nog een aantal uitspraken die je ook regelmatig van anderen hoort.

 • De Joodse nederzettingen in Judea en Samaria zijn illegaal.
  Volgens de Oslo Akkoorden mogen deze nederzettingen er zijn. En om het even in het juiste perspectief te zien.. Is het alleen voor Palestijnen toegestaan om in Judea en Samaria te leven? Mogen er geen Joden wonen omdat Israël het gebied ‘bezet’ zou hebben?
 • Er is een toename van het geweld van kolonisten tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever sinds 7 oktober.
  Wil je hier meer uitleg en getallen over? Lees dan dit artikel.
 • Producten die op de Westoever zijn gemaakt moeten wij niet accepteren.
  De Joodse bedrijven in Judea en Samaria zijn een bron van levensonderhoud voor Palestijnen. Tienduizenden gezinnen zijn afhankelijk van deze Joodse bedrijven. Als men geen producten meer koopt van deze bedrijven, dan tref je daar ook de Palestijnse gemeenschap mee.

In dit artikel staat informatie over de complexe situatie rond Judea en Samaria. Vergeleken bij de hoeveelheid informatie die er overal te vinden is, is dit een beknopt artikel. We moedigen je aan om je meer te verdiepen in deze situatie.

Bekijk ook deze video van Yoseph Haddad over het boycotten van Israël.

(Foto: Wikimedia Commons)