fbpx

Sabbatslezing: God en de mens

Sabbatslezing God en de mens

Voor het Joodse volk is de Sabbat heel belangrijk. Deze dag is anders dan de andere dagen en wordt ook zo gevierd. De sabbat begint op vrijdagavond als de zon ondergaat en eindigt zaterdag, op het tijdstip dat er drie sterren aan de hemel zichtbaar (zouden) zijn. De sabbatslezing speelt op deze rustdag een belangrijke rol. Deze week: God en de mens

De mannen gaan vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag naar de synagoge. De vrouwen mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. In de synagoge wordt elke sabbat een gedeelte uit de Thora gelezen, oftewel een parasja. Deze gedeelten zijn zo verdeeld, dat alle vijf de boeken van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken) in een jaar helemaal gelezen worden.

Hierna wordt de haftara gelezen. Dat is een gedeelte uit de boeken van de Profeten. Denk aan Jozua, Richteren, Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Aan het einde van elke week delen wij de sabbatslezing met jullie en een korte toelichting daarop.

Sabbatslezing – parasja

De parasja, het eerste deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Genesis 1:1 tot 6:9.

De eerste hoofdstukken van de Bijbel is eigenlijk de basis, het begin, van de hele geschiedenis. Het vervolg van de Bijbel bouwt er namelijk op verder. Deze gebeurtenissen hebben heel het menselijk leven bepaald: de schepping, maar ook de zondeval van de mens.

In het eerste hoofdstuk openbaart God Zich als de Schepper van de aarde, de Schepper van het leven op de aarde. Hij maakte licht. Hij maakte water, lucht en aarde. Hij maakte planten. Hij maakte de zon, maan en sterren. Hij maakte levende dieren. “En God zag dat het goed was.” En dan komt de kers op de taart… God maakt een mens naar Zijn beeld. “En God zag dat het zeer goed was.

Deze mens krijgt keuzevrijheid van God. Want Hij wil dat de mens Hem uit zichzelf van harte dient. Maar wat doet de mens? Die kiest voor zichzelf. Met de dood als gevolg…

In de hoofdstukken daarop zie je hoe de zonden steeds meer zichtbaar worden in het menselijk leven. Kaïn slaat zijn broer Abel dood en generaties die volgen worden steeds goddelozer. God zag het ook. In Genesis 6:5 lezen we: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.”

De mensheid had het blijkbaar zo ver geschopt, dat God berouw krijgt over dat Hij de mens gemaakt had. Als je dit leest, houd jezelf dan eens een spiegel voor: hoe ziet jouw leven eruit? Zijn de gedachtespinsels van jouw hart elke dag alleen maar slecht? Of dien jij de Heere en wil je volgens Zijn geboden leven?

Sabbatslezing – haftara

De haftara, het tweede deel van de sabbatslezing gaat deze week over Jesaja 42:5 tot 43:11.

De Heere spreekt in dit gedeelte over hoe Hij de aarde heeft geschapen. Hoe Hij Zijn volk heeft geroepen en hen beschermt. Hij benoemt dat het volk op Hem moet vertrouwen. Hij zal voor ze uittrekken als een held, Hij zal Zijn vijanden overweldigen. Maar zij die op de afgoden vertrouwen? Hen zal Hij verwoesten en verslinden.

In hoofdstuk 43 bemoedigt de Heere Zijn volk. In tijden van moeilijkheden klinkt het luid en duidelijk: “Ik zal bij u zijn” en “Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland”. Wat wil je nog meer? God, de Schepper van hemel en aarde, Die bij Zijn volk is.

Een prachtige belofte

En dan klinkt er nog een prachtige belofte: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.

Als dat geen bemoediging voor het Joodse volk is. Door alle eeuwen heen, alle ellende die ze hebben meegemaakt, is God bij hen. En Hij zal hen Zelf verzamelen en terugbrengen in het Beloofde Land. Onder Zijn vleugels, daar waar het veilig is.

Sabbat shalom!

Lees hier de sabbatslezing van vorige week!

Wil je wekelijks de sabbatslezing ontvangen? Word dan gratis lid van onze Isreality WhatsApp! Klik hier voor meer info/aanmelden.