fbpx

Sabbatslezing: God grijpt in

Sabbatslezing God grijpt in

Voor het Joodse volk is de Sabbat heel belangrijk. Deze dag is anders dan de andere dagen en wordt ook zo gevierd. De sabbat begint op vrijdagavond als de zon ondergaat en eindigt zaterdag, op het tijdstip dat er drie sterren aan de hemel zichtbaar (zouden) zijn. De sabbatslezing speelt op deze rustdag een belangrijke rol. Deze week: God en de mens

De mannen gaan vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag naar de synagoge. De vrouwen mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. In de synagoge wordt elke sabbat een gedeelte uit de Thora gelezen, oftewel een parasja. Deze gedeelten zijn zo verdeeld, dat alle vijf de boeken van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken) in een jaar helemaal gelezen worden.

Hierna wordt de haftara gelezen. Dat is een gedeelte uit de boeken van de Profeten. Denk aan Jozua, Richteren, Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Aan het einde van elke week delen wij de sabbatslezing met jullie en een korte toelichting daarop.

Sabbatslezing – parasja

De parasja, het eerste deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Genesis 6:9 tot 11:32.

Adam en Eva bouwen hun leven buiten het paradijs op. Ze krijgen kinderen, de mensheid groeit. Dan zijn er twee gebeurtenissen die zoveel invloed hebben gehad op de wereld van nu. De zondvloed en de toren van Babel.

Vorige week hebben we gelezen dat God berouw kreeg dat Hij de mens gemaakt had. Hij beloofd hen allemaal te verdelgen, zo teleurgesteld is God in de mens! Maar er is één persoon die genade vind bij de Heere: Noach. Hij krijgt de opdracht om een ark te bouwen en daar met zijn gezin en een grote groep dieren in trekken. Op het moment dat ze allemaal in de ark zijn, begint de watervloed. Veertig dagen en veertig nachten lang regent het. “Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf.”

Als Noach met zijn gezin de ark uitgaat, sluit de Heere een nieuw verbond. “Dat niet meer alle vlees door het water zal worden uitgeroeid.” Als teken van dit verbond geeft de Heere de regenboog.

Na de zondvloed groeit het menselijk geslacht weer. Er komen zonen en dochters. De mensen worden hoogmoedig en bedenken het plan om een toren te bouwen. Ze willen de top van de toren zo hoog maken, dat hij in de hemel reikt. Maar dan lezen we: “Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien..” Hoe hoog de mensen de toren ook gebouwd hebben, God moet nog steeds afdalen om de toren te kunnen zien. Als Hij ziet wat er gebeurt, steekt Hij er een stokje voor. Hij zorgt voor een verwarring in de taal, waardoor ze elkaar niet meer begrijpen. De torenbouw wordt gestaakt en de mensen verspreiden zich vanaf dat moment over heel de aarde.

Twee gebeurtenissen waarbij mensen de verkeerde kant uitgaan. Ze leiden een zondig leven, ze worden hoogmoedig. In beide gevallen grijpt God in, Hij heeft de mens gemaakt met een doel. Maar de mensen in de tijd van Noach richten hun leven in zoals ze dat zelf willen, niet zoals God dat wilt. Hoe richt jij je leven in? Volg jij je eigen plan of vraag je de Heere om Zijn leiding in jouw leven?

Sabbatslezing – haftara

De haftara, het tweede gedeelte van de sabbatslezing, gaat over Jesaja 54:1-55:13

In dit gedeelte beschrijft de Heere hoe Jeruzalem (of ook wel Israël) weer zal gaan groeien. Hij zegt tegen het volk hoe Hij hen voor een klein ogenblik heeft verlaten. Een klein ogenblik? Als we kijken naar de geschiedenis van het Joodse volk, dan zien we een eeuwenlange ballingschap. Is dat een klein ogenblik? Als we het bekijken in relatie tot de eeuwigheid, ja, dan is het een klein ogenblik.

“Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.”

De Heere heeft Zich ernstig voorgenomen om de mensheid niet meer te straffen met een watervloed. Met diezelfde ernst neemt de Heere zich voor om het volk niet meer te straffen. Hij zal bij hen zijn, hen zegenen en onderwijzen. Zijn volk is nog steeds Zijn volk, zelfs na die eeuwenlange ballingschap. Hij blijft trouw aan Zijn verbond. Hij wil Zijn volk alles geven wat ze nodig hebben, gratis en voor niks!

Heb jij Hem al gevraagd om voor jou te zorgen? Als je naar Hem toe gaat, dan zal je ziel leven en vreugde scheppen in de overvloed.

Sabbat shalom!

Lees hier de sabbatslezing van vorige week!

Wil je wekelijks de sabbatslezing ontvangen? Word dan gratis lid van onze Isreality WhatsApp! Klik hier voor meer info/aanmelden.

Isreality.