fbpx

Sabbatslezing: God is ontzagwekkend

sabbatslezing God is ontzagwekkend

Voor het Joodse volk is de Sabbat heel belangrijk. Deze dag is anders dan de andere dagen en wordt ook zo gevierd. De sabbat begint op vrijdagavond als de zon ondergaat en eindigt zaterdag, op het tijdstip dat er drie sterren aan de hemel zichtbaar (zouden) zijn. De sabbatslezing speelt op deze rustdag een belangrijke rol.

De mannen gaan vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag naar de synagoge. De vrouwen mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. In de synagoge wordt elke sabbat een gedeelte uit de Thora gelezen, oftewel een parasja. Deze gedeelten zijn zo verdeeld, dat alle vijf de boeken van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken) in een jaar helemaal gelezen worden.

Hierna wordt de haftara gelezen. Dat is een gedeelte uit de boeken van de Profeten. Denk aan Jozua, Richteren, Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Aan het einde van elke week delen wij de sabbatslezing met jullie en een korte toelichting daarop.

Sabbatslezing – parasja

De parasja, het eerste deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Exodus 33:12 tot 34:26

Het gouden kalf is vernietigd door Mozes, God is boos en wil niet meer met het volk verder trekken. Mozes wil niet vertrekken zonder God, want het gaat om Zijn volk dat apart is gezet. God geeft toe en belooft dat Hij mee zal trekken.

Dan stelt Mozes eigenlijk een heel brutale vraag: “Toon mij Uw heerlijkheid!” Mozes is al vaak in gesprek met God en dan wil hij nóg meer van God zien. Hij verlangt er sterk naar Gods heerlijkheid te zien. En God geeft ook aan deze vraag toe. Hij laat Mozes een deel van Zijn heerlijkheid zien, vanuit een kloof en alleen maar de achterkant.

Dan sluit de Heere een nieuw verbond met Zijn volk. Hij belooft: “Heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen.” Maar dan moeten ze zich wel houden aan Zijn geboden. Hij eist alle aandacht voor Zichzelf op. Daar heeft Hij ook het recht toe, want het is Zijn volk.

Hoe zit dat bij jou? Krijgt God van jou alle aandacht, of zijn er talloze andere dingen waar je druk mee bent? Natuurlijk kan je niet de hele dag alleen maar op God gericht zijn, maar God wil de Enige zijn, ook in jouw leven. Hoe vaak schiet het Bijbellezen er wel niet bij in, omdat je te druk bent met je telefoon, je vrienden, je studie of werk? Misschien is dit wel een belangrijke vraag om over na te denken: op welke plaats staat God in jouw leven?

Sabbatslezing – haftara

De haftara, het tweede deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Ezechiël 38:18 tot 39:16.

Als je dit gedeelte leest, dan bekruipt je een gevoel van ontzag. God laat door Ezechiël profeteren dat Gog het land Israël zal binnenvallen. We weten niet precies wie Gog is, maar het is wel een sterke macht. “Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen.” God wordt woedend. Hij beschrijft hoe Hij met hen zal afrekenen: een aardbeving waarbij bergen omvergehaald worden, de pest, een regen van hagel, vuur en zwavel.

De gevolgen van deze strijd zijn groot. Van de buitgemaakte wapens kan het volk zeven jaar lang een vuur stoken. Het zal zeven maanden duren voordat alle lijken begraven zijn.

De Heere heeft de vijand verslagen, Hij krijgt de eer. Zijn grootheid wordt duidelijk. Hij noemt Zichzelf de Heilige in Israël. Hij is Zelf in hun midden aanwezig.

Besef je dat God ‘ontzagwekkend’ is? ‘God is liefde’, dat hoor je vaak. Maar God is ook rechtvaardig en laat onrecht en zonde niet toe. Hij wordt woedend op machten en volkeren die strijden tegen Zijn volk. Aan welke kant sta jij?

Een heerlijk God

In het eerste gedeelte lijkt God Zich terug te trekken van Zijn volk, maar Hij geeft hen toch weer een nieuwe kans. Zo barmhartig en genadig is Hij! In het tweede gedeelte staat God op de bres voor Zijn volk. Hij laat Zijn kracht en macht zien, Hij laat zien dat Hij de God in Israël is.

Vandaag de dag zien we nog steeds dat Hij een heerlijk God is, de God van Israël. Hij is nog steeds bij Zijn volk en beschermt hen. Maar er staan nog veel grotere dingen te gebeuren… door Zijn macht!

Sabbat shalom!

Lees hier de sabbatslezing van vorige week!

Wil je wekelijks de sabbatslezing ontvangen? Word dan gratis lid van onze Isreality WhatsApp! Klik hier voor meer info/aanmelden.