fbpx

Sabbatslezing: Wijsheid van de mens of van God?

Salomo en Jozef hadden allebei hun wijsheid en inzicht niet van zichzelf. Deze hadden ze van de Heere gekregen. Vraag jij de Heere wel eens om wijsheid?
(Foto: Luis Quintero / Pexels)

Voor het Joodse volk is de Sabbat heel belangrijk. Deze dag is anders dan de andere dagen en wordt ook zo gevierd. De sabbat begint op vrijdagavond als de zon ondergaat en eindigt zaterdag, op het tijdstip dat er drie sterren aan de hemel zichtbaar (zouden) zijn. De sabbatslezing speelt op deze rustdag een belangrijke rol. Deze week: Wijsheid van de mens of van God?

De mannen gaan vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag naar de synagoge. De vrouwen mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. In de synagoge wordt elke sabbat een gedeelte uit de Thora gelezen, oftewel een parasja. Deze gedeelten zijn zo verdeeld, dat alle vijf de boeken van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken) in een jaar helemaal gelezen worden.

Hierna wordt de haftara gelezen. Dat is een gedeelte uit de boeken van de Profeten. Denk aan Jozua, Richteren, Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Aan het einde van elke week delen wij de sabbatslezing met jullie en een korte toelichting daarop.

Sabbatslezing – parasja

De parasja, het eerste deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Genesis 41:1 – 44:17.

Farao droomt twee verschillende dromen met één betekenis: er komen zeven jaren van overvloed, daarna komen zeven jaren van hongersnood. Niemand kan het hem uitleggen, totdat Jozef wordt gehaald. Jozef, “deze man, in wie de Geest van God is” wordt door de farao aangesteld over Egypte. Hij krijgt de hoogste positie in het land, op de farao zelf na.

Als de hongersnood in het land is, komen de broers van Jozef naar Egypte om voedsel te halen. De rollen zijn volledig omgedraaid. Nu is het Jozef die over de broers kan beslissen. Hij zet ze drie dagen gevangen en laat hen daarna met voedsel en het geld terugkeren. De volgende keer moeten ze Benjamin meenemen. Jakob weigert dit, zelfs als Ruben zijn zonen aanbiedt als garantie. Uiteindelijk stelt Juda zich als borg voor Benjamin.

De broers komen met Benjamin in Egypte aan. Als Jozef dat ziet, komen de emoties bij hem los. Hij gaat naar een andere kamer en huilt. Als hij zich herpakt heeft, laat hij een maaltijd voor hen bereiden. De broers zijn verbijsterd als ze zien wat er dan gebeurt: de broers worden in de juiste leeftijdsvolgorde aan de tafel gezet. En Benjamin krijgt zelfs een dubbele portie!

Op de terugreis test Jozef de broers nog een keer. Door weer het geld mee terug te geven. Maar nu heeft hij ook zijn eigen zilveren beker in de zak van Benjamin gestopt. Als ze hierop betrapt worden, wordt het al snel duidelijk: Benjamin moet een slaaf worden. Wat is hierop de reactie van de broers? Zijn ze net zo onverschillig als toen ze Jozef verkochten? Zullen ze Benjamin nu ook in de steek laten?

Sabbatslezing – haftara

De haftara, het tweede deel van de sabbatslezing gaat deze week over 1 Koningen 3:14 – 4:1.

Koning Salomo droomt. De Heere heeft Salomo gevraagd wat hij wil krijgen en Salomo vraagt om een opmerkzaam hart. Dat krijgt hij ook, er is nog nooit eerder iemand zoals hij geweest, en er zal er ook nooit meer één komen. Als Salomo wakker wordt, vertrekt hij naar Jeruzalem om de Heere te offeren.  

Dan komen er twee vrouwen naar Salomo toe, allebei waren ze zwanger. Bij beiden werd een zoon geboren. Een vrouw is op haar zoon gaan liggen, waardoor het kind is gestorven. Daarna heeft zij haar dode kind verwisselt met het levende kind van de andere vrouw. Nu is de vraag van wie is het levende kind nu. In die tijd waren er nog geen DNA-testen mogelijk, dus hoe moet dit opgelost worden?

Het is de wijsheid van de Heere waar Salomo om gevraagd heeft die hier een grote rol speelt. Door te dreigen het levende kind ook te doden, zou duidelijk worden van wie het levende kind is. Als snel blijkt dat de moeder van het dode kind het prima vindt als het levende kind gedood wordt. Maar de moeder van het levende kind heeft liever dat het kind naar de andere vrouw gaat, dan dat het gedood wordt. Hieruit wordt duidelijk wie de moeder is van het levende kind. Als deze rechtszaak en het oordeel bekend worden in Israël, komt er ontzag voor Salomo. “Zij zagen dat de wijsheid van God in hem was.

Salomo en Jozef hadden allebei hun wijsheid en inzicht niet van zichzelf. Deze hadden ze van de Heere gekregen. Vraag jij de Heere wel eens om wijsheid? Zodat je de juiste keuzes kunt maken in het leven, zodat je inzicht hebt over goed en kwaad. Net als bij Jozef en Salomo zullen de mensen men dan zien dat je je wijsheid niet van jezelf hebt, maar dat de Heere met je was.

Sabbat shalom!

Lees hier de sabbatslezing van vorige week!

Wil je wekelijks de sabbatslezing ontvangen? Word dan gratis lid van onze Isreality WhatsApp! Klik hier voor meer info/aanmelden.