fbpx

Holy Hotspot: ‘Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen’

Holy Hotspots Ceasarea Filippi
Deel deze post:
Lees ook:

De ‘Holy Hotspots’-serie is jouw gids door Israël! Ontdek de mooiste plekken in het Heilige Land én hun Bijbelse betekenis. Heb je je altijd afgevraagd waar Jezus de bekende uitspraak ‘Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen’ sprak? Er zit een diepere laag in dit verhaal en dat heeft alles te maken met de plek!

Wat staat er in de Bijbel?

‘Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?’ Zij zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of één van de profeten.’ Hij zei tegen hen: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ Simon Petrus antwoordde en zei: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’ – Mattheüs 16:13-20 (HSV)

Simon Petrus antwoordde en zei: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’

Waar ligt deze Holy Hotspot?

Caesarea Filippi, waar ligt dat? In het meest noordelijke puntje van Israël! Aan de voet van de Hermon, het hoogste gebergte in Israël, vind je de stad Caesarea Filippi. Tenminste, zo heette het eerst. Later gaven Arabieren het de naam ‘Banias’. Dat verwijst naar het woord ‘Panias’, dat weer slaat op ‘Pan’. Dit was een Griekse god in de oudheid. Naast Caesarea Filippi bevindt zich dan ook de ‘grot van Pan’. Een heiligdom waar vermoedelijk meer goden werden aanbeden, zoals de Kanaänitische god Baäl. In de Romeinse tijd werd hier een tempel voor keizer Augustus gebouwd, om hem eer te bewijzen. Waarom deze informatie relevant is? Het is juist deze plek waar Jezus waarschijnlijk de bekende woorden sprak: ‘Op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen’.

De Golanhoogten in Noord-Israël, waar Caesarea Filippi ligt

Waarom deze plek?

De grot van Pan was een doodse, donkere plek van afgoderij. Er werden veel offers gebracht, volgens sommigen zelfs kinderen. Niet gek dus, dat het ook wel ‘de poort van de hades, het dodenrijk’, of: de hel, werd genoemd. Maar Jezus brengt een ander geluid. Hij wil Zijn gemeente juist op deze plek bouwen. Een teken van hoop op een plek van duisternis. En, verklaart Hij: ‘de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen’. Oftewel: zelfs een plek als de grot van Pan kan Zijn licht niet doven.

En nu?

Deze bijzondere plek bezoeken? Trek er een middagje voor uit! Naast de grot van Pan bevindt zich namelijk het ‘Hermon Stream Nature Reserve’. Een prachtig nationaal park waar je lekker kan wandelen. Het is één van de brongebieden van de rivier de Jordaan. Onderweg kom je dan ook de grootste waterval in Israël tegen. Het water van dichtbij bekijken? Dat kan! Volg de ‘hanging trail’ route, die over het water heen gaat. 

Bekijk ook: Zo zien de Bijbelse plaatsen er tegenwoordig uit! | Isreality Nederland