fbpx

Tweeminutenpreek: Welk Evangelie verkondigen we?

Deel deze post:
Lees ook:

In de tweeminutenpreek geven we je elke maandag om 12:50 uur in (minder dan) twee minuten leestijd een inspirerende, verdiepende of bemoedigende boodschap vanuit de Bijbel mee. Deze week: het Evangelie van het Koninkrijk.

Veel christenen geloven dat we nu in ‘de eindtijd’ leven. Wat dat precies is, daar valt over te discussiëren. Bekijk anders eens de video van onze Isreality Academy over – je raadt het al – de eindtijd.

Eén van de argumenten waarmee deze christenen hun eindtijdvisie onderbouwen is het feit dat het Evangelie inmiddels over bijna de hele wereld verspreid is. Dat is dan weer gebaseerd op de woorden van Jezus uit Mattheüs 24:14:

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Wat opvalt is dat Jezus hier spreekt over het Evangelie van het Koninkrijk. Dat klinkt dus wat specifieker dan alleen ‘het Evangelie’. Vaak verstaan we onder het Evangelie (samengevat) dat je Jezus Christus moet belijden als je Redder en Verlosser. En zonder daaraan tekort te doen: dat is niet het Evangelie van het Koninkrijk.

Maar wat is dat Evangelie van het Koninkrijk dan? Dat gaat over het Koninkrijk van God, dat door de hele Bijbel een terugkerend verschijnsel is. Niet verrassend dus dat ook in het jodendom dit Koninkrijk van God een bekend begrip is.

Dat Koninkrijk breekt in volle glorie aan als de Messias in heerlijkheid zal regeren vanuit Jeruzalem, om alle volken te onderwijzen vanuit de Thora. (Jesaja 2) Daarom is het belangrijk dat de Thora nu terugkeert naar waar hij hoort te zijn: in Jeruzalem.

Het Koninkrijk van God zal een rijk van recht en gerechtigheid zijn. Overal waar we nu al recht en gerechtigheid heerst, zien we een klein voorproefje van het Koninkrijk. Laten we onze ogen daarbij gericht houden op Jeruzalem, de stad waar het straks allemaal tot een climax zal komen.