fbpx

Tweeminutenpreek: Jezus is ècht opgestaan!

Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

In de tweeminutenpreek geven we je elke maandag om 12:50 uur in (minder dan) twee minuten leestijd een inspirerende, verdiepende of bemoedigende boodschap vanuit de Bijbel mee. Deze week: Jezus is ècht opgestaan!

Onder niet-christenen is het feit dat er geen historische geschriften zijn die het bestaan van Jezus bevestigen een veelgehoord argument om aan te nemen dat de Bijbel onzin is.

Een tegenargument is dat de Bijbel zèlf een historische bron is en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. De vier evangeliën zijn bijvoorbeeld naast een geestelijke voedingsbron ook gewoon een vertelling van een historisch gegeven.

Maar er is wat dat betreft nog een belangrijke bron waar we uit kunnen putten; de geschriften van de Joodse historicus Flavius Jospehus. In de Bijbel wordt beschreven dat Jezus met Palmpasen in Jeruzalem wordt onthaald door ‘een grote menigte’. Dankzij Flavius Josephus weten we dat het hier ging om misschien wel een miljoen (!) mensen.

Over de opgestane Christus schijft Flavius Jospehus dit:

In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.”

Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om het zeker weten, maar om het geloof. Zoals de Heere Jezus het zelf zei: “Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven”. En da’s misschien maar beter ook. Als geloof een wetenschap wordt in plaats van een mysterie, dan kon het nog wel eens heel saai worden.

Isreality.