fbpx

Tweeminutenpreek: De redding is uit de Joden

Deel deze post:
Lees ook:

In de tweeminutenpreek geven we je elke maandag om 12:50 uur in (minder dan) twee minuten leestijd een inspirerende, verdiepende of bemoedigende boodschap vanuit de Bijbel mee. Deze week: de redding is uit de Joden.

In Johannes 4 lezen we over een ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. Dit Bijbelverhaal is één van de meest duidelijke voorbeelden waarin Jezus zich identificeert met Zijn volk, het Joodse volk.

In vers 22 zegt Jezus: ‘U aanbidt wat u niet weet; wij (de Joden) aanbidden wat wij weten’. Jezus legt hier de nadruk op het feit dat Hij spreekt als Jood, deel uitmakend van het volk Israël en staand in de Joodse traditie. Dat deed Hij natuurlijk vaker, maar hier lijkt Hij het onderscheid tussen Jood en heiden extra te willen benadrukken.

Jezus vervolgt met: ‘de zaligheid (redding) is uit de Joden’. Hij presenteert dit als een vaststaand feit. En dat is natuurlijk ook zo. Zonder het Joodse volk zouden er tenslotte geen profeten zijn geweest, geen apostelen, geen Bijbel en ook geen Verlosser.

Hoewel je er dus niet omheen lijkt te kunnen dat de redding uit de Joden is, beseffen veel christenen de betekenis van Jezus woorden niet. Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis wordt Israël (uitzonderingen daargelaten) aan de kant geschoven. Daarmee doen we niet alleen Israël, maar vooral onszelf tekort. Aan het Joodse volk hebben we immers zoveel te danken. Vandaar ook dat Paulus oproept om het Joodse volk te zegenen met materiële dingen. (Romeinen 15:27)

Het is dus tijd dat we de boodschap van Jezus aan de Samaritaanse vrouw serieus nemen. De redding is uit de Joden. Wat betekent dat voor jouw geloofsleven?