fbpx

Gimel

Gimel
Deel deze post:
Lees ook:

De gimel is de derde letter van het Hebreeuwse alfabet en wordt uitgesproken als de ‘g’ in het Engelse woord good.

In zijn oorspronkelijke vorm bestond deze letter uit twee lijnen die een hoek vormen. Vergelijk de gamma, de derde letter van het Griekse alfabet, waarmee gimel correspondeert.

Joodse traditie

De gimel wordt verbonden met het Hebreeuwse werkwoord gamal: goed doen. De grondbetekenis van gamal is overigens ‘een last opleggen’. Vandaar dat het belangrijkste lastdier in het Midden-Oosten gamal (kameel) heet.

Je kunt dus iemand een beloning of een geschenk, maar ook een straf opleggen. Beloning en straf dienen volgens het Jodendom beide om de ziel op het rechte pad te zetten, zodat zij Gods licht kan ontvangen.

Het Jodendom kent als centraal concept ook de ‘gemiloet chasadiem’, ofwel ‘liefdadigheid’ (gemiloet hangt ook samen met gamal en gimel). Het is een van de drie basisconcepten – naast de Thora en de eredienst – waarop volgens de Misjna (de ‘mondelinge leer’) de wereld staat.

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

En daar staat de letter gimel voor, zegt de Talmoed: “Gimel dalet betekent ‘gemol dalliem’ – doe goed aan de armen.” De vorm van de gimel lijkt een beetje op een lopend mannetje. De gimel verbeeldt volgens de Talmoed een rijk man die achter de dalet, de arme, aanrent om hem goed te doen.

De gimel is een van de letters die traditioneel door de schrijvers van Thorarollen met een kroontje, meestal bestaande uit drie lijntjes, versierd worden. De grootste uitleggers, zegt de Joodse traditie, weten zelfs aan deze kroontjes betekenis te ontlokken. Volgens sommigen zijn dit de tittels waar Jezus in Matteüs 5:18 over spreekt.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). Gimel is drie, een symbolisch getal. Er zijn drie aartsvaders: Abraham, Isaak en Jakob. De Hebreeuwse Bijbel bestaat uit drie delen: de Thora, de Profeten en de Geschriften – of  zoals we in het Nieuwe Testament vaak vinden: Wet, Profeten en Psalmen; want dit is de Bijbel van Jezus en de apostelen.

Bron: Alefbeet