fbpx

Lamed

Lamed
Deel deze post:
Lees ook:

De twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter lamed.

De lamed is de letter L. Het oorspronkelijke teken stelde waarschijnlijk een ossenprikkel voor, een staf waarmee ossen opgedreven worden. Dit oude teken ligt ook ten grondslag aan onze letter L. In de huidige vorm steekt de lamed boven de andere letters uit. Als middelste letter domineert hij de andere letters van het alfabet. Daarom wordt de lamed wel gezien als symbool van de Koning der koningen.

Getalswaarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde (numerieke waarde). De getalswaarde van de lamed is dertig. Dertig is een opmerkelijk getal in de Bijbelse traditie. Wie de leeftijd van dertig bereikt, bereikt de volle kracht, zegt de Joodse mondelinge leer (Spreuken der Vaderen). De Levieten die in de woestijn de voorwerpen van de tabernakel droegen, waren tussen dertig en vijftig. Jezus begon naar buiten te treden toen hij ongeveer dertig jaar oud was (Lucas 3:23).

Ontdek hier meer Hebreeuwse letters

Joodse traditie

De woordstam lamed betekent: leren, onderwijzen. De Thora zegt in Deuteronomium 6:7: ‘‘U moet ze [de geboden] uw kinderen inprenten.’’ Daardoor weten we dat we zelf ook altijd Thora moeten blijven leren. Hoe zouden we anders kunnen onderwijzen? Maar op een dieper niveau zegt dit dat de Thora altijd nieuw is. En in de studie van de Thora blijven we altijd kind, altijd ontvankelijk om nieuwe inzichten te ontvangen en om te luisteren.

Bron: Alefbeet