fbpx

5 Bijbelteksten over Gods doel met Israël!

Benieuwd naar Gods plan met Israël, maar geen zin om complete theologische boeken om te gaan spitten? We zetten 5 Bijbelteksten op een rijtje die Gods plan met Israël duidelijk maken.
Kopie van Kopie van Kopie van Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn.
Deel deze post:
Lees ook:

Benieuwd naar Gods plan met Israël, maar geen zin om complete theologische boeken om te gaan spitten? 

We zetten 5 Bijbelteksten op een rijtje die Gods plan met Israël duidelijk maken:

1. Amos 9: 14,15

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de ​wijn​ ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.

Lees ook: Deze 10 Bijbelteksten spreken al over de terugkeer van Israël

2. Zacharia 8: 3-7

Zo zegt de Heere:
Ik ben naar Sion teruggekeerd
en Ik zal midden in Jeruzalem wonen.
Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden,
de berg van de Heere van de legermachten ‘de ​heilige​ berg’.

Zo zegt de Heere van de legermachten:
Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten
op de pleinen van Jeruzalem,
ieder met zijn stok in zijn hand
vanwege de hoge leeftijd.

De pleinen van de stad zullen vol worden
met jongens en meisjes
die spelen op haar pleinen.

Zo zegt de Heere van de legermachten:
Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen
van het overblijfsel van dit volk,
zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de Heere van de legermachten.

Zo zegt de Heere van de legermachten:
Zie, Ik ga Mijn volk verlossen
uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar de zon ondergaat.

Ik zal hen hierheen brengen,
zij zullen midden in Jeruzalem wonen.
Zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ík zal hun tot een God zijn,
in waarheid en in ​gerechtigheid.

3. Jeremia 31: 10

Hoor het woord van de Heere, heidenvolken,
verkondig het in de kustlanden van ver weg,
en zeg:
Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen
en het hoeden, zoals een ​herder​ zijn kudde hoedt.

Lees ook: Deze 14 profetieën over Israël zijn allemaal uitgekomen

4. Micha 4: 2-5

Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere,
naar het ​huis​ van de God van ​Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want uit Sion zal de wet uitgaan
en het woord van de Heere uit Jeruzalem.
Hij zal oordelen tussen vele volken
en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg.
Zij zullen hun ​zwaarden​ omsmeden tot ​ploegscharen
en hun ​speren​ tot ​snoeimessen.

Geen volk zal tegen een ander volk het ​zwaard​ opheffen.
Oorlog​ voeren zullen zij niet meer leren.
Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok
en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen,
want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken.

Want alle volken gaan op weg,
elk in de naam van zijn god,
maar wij zullen op weg gaan
in de Naam van de Heere, onze God,
voor eeuwig en altijd.

Lees ook: Hoe reageer jij op Gods handelen?

5. Zacharia 8: 23

Zo zegt de Heere van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de ​mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Ook dit jaar zie je vele Joden terugkeren naar God. Lees ook dit artikel eens!