fbpx

Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen

Profetieën van Jezus over Israel
Deel deze post:
Lees ook:

In Lukas 21 spreekt de Heere Jezus vijf profetieën uit over de toekomst van Israël. En guess what? Ze zijn inmiddels allemaal uitgekomen!

Controleer het zelf maar:

1. Jeruzalem zou worden verwoest

In Lukas 21:20 zegt Jezus: “Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.” Niet veel later was dat al zover. In het jaar 70 werd naast de Tempel, de heiligste plek in het jodendom, ook een groot gedeelte van de rest van Jeruzalem verwoest door de Romeinen.

2. Joden zouden grote vervolgingen mee gaan maken

Niet echt iets wat je wilt horen, maar Jezus sprak deze profetie toch uit tegen Zijn Joodse toehoorders. De verwoesting van Jeruzalem zou grote gevolgen hebben voor zijn inwoners: “Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.” Zulke vervolgingen kenmerken eigenlijk de hele geschiedenis van het Joodse volk.

3. Joden zouden zich verspreiden onder de heidenen

In Lukas 21:24 staat dat “Zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen.” Uit de context wordt duidelijk dat dit om Joden (uit Judea en Jeruzalem, vers 21) gaat.

Ook deze profetie is uitgekomen: in de Joodse Oorlog rond het jaar 70 werden naar schatting een miljoen Joden vermoord door de Romeinen. De Joden die deze slachtpartijen overleefden vluchtten weg uit het Beloofde Land en verspreidden zich over de hele aarde.

4. Jeruzalem zou in de handen van de heidenen vallen

Met het woord ‘heidenen’ worden in de Bijbel alle niet-Joodse volken bedoeld. Als Jezus in Lukas 21:24 zegt dat Jeruzalem zal worden vertrapt door de heidenen, dan bedoelt Hij dus dat deze Joodse stad in handen zal zijn van niet-Joden. Dit is dan ook bijna 2000 jaar lang het geval geweest.

Na de Romeinse overheersing was Jeruzalem in handen van onder meer de Kruisvaarders, de Ottomanen en de Britten.

5. Jeruzalem zou weer in Joodse handen vallen

Jezus voegt aan Zijn profetie over de overheersing van Jeruzalem iets belangrijks toe, namelijk het woordje ’totdat’: “En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” Dit betekent dat er een moment zou komen dat Jeruzalem weer onder Joods bestuur zou komen te staan.

Deze profetie is in 1967 uitgekomen, toen Israël de controle over de stad overnam van Jordanië.