fbpx

Deze 7 profetieën heeft Jezus tijdens Pasen vervuld

Wie Psalm 22 en Jesaja 53 leest ontdekt dat het lijden en sterven van de Heere Jezus in het Oude Testament al uitgebreid staat beschreven. Maar er zijn nog meer profetieën die Jezus als Messias heeft vervuld tijdens Pasen! 
Jeruzalem Olijfberg
Deel deze post:
Lees ook:

Weet jij welke profetieën de Heere Jezus heeft vervuld tijdens Pasen? We hebben zeven profetieën op een rijtje gezet!

1: De Messias zou op een ezel Jeruzalem binnenrijden

Verheug u zeer, dochter van Sion!
Juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw ​Koning​ zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

– Zacharia 9:9

2: De Messias zou een Koning zijn

Ik heb Mijn ​Koning​ toch ​gezalfd
over Sion, Mijn ​heilige​ berg.

– Psalm 2:6

3: De Messias zou zwijgen

Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.

– Jesaja 53:7

4: De Messias zou worden vernederd

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan,
Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken.
Mijn gezicht verberg Ik niet
voor smaad en speeksel.

– Jesaja 50:6

5: De Messias zou worden doorboord

Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.

– Psalm 22:17

6: De kleding van de Messias zou worden verdeeld

Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.

– Psalm 22:19

7: De Messias zou een offer voor de zonde zijn

Daarom zal Ik Hem veel toedelen,
en machtigen zal Hij verdelen als buit,
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
onder de overtreders is geteld,
omdat Hij de ​zonden​ van velen gedragen heeft
en voor de overtreders ​gebeden​ heeft.

– Jesaja 53:12