fbpx

Hoe zit dat nou met het herstel van Israël?

Druiven
Deel deze post:
Lees ook:

God heeft in Zijn Woord het herstel van Israël beloofd. In het Oude Testament staat het al voorspeld in meerdere Bijbelteksten. Maar hoe zit dat nou precies?

De profetie

De profeet Ezechiël kreeg van God een bijzonder visioen, beschreven in Ezechiël 37. In het visioen zag hij een enorm massagraf met allemaal botten. Ezechiël moest profeteren dat die dode botten weer tot leven zouden komen.

Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.
Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
– Ezechiël 37:6-7

Dan komt er een hoop geluid en de botten worden levend en krijgen vlees, pezen en huid. Maar, er is nog geen geest in hen.

Hierna zegt God tegen Ezechiël:

Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
– Ezechiël 37:9

Opvallend is dat God de geest laat komen uit de vier windstreken, oftewel van alle kanten, alle hoeken van de wereld.

Dit komt ook naar voren Ezechiël 36:

Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen.
– Ezechiël 36:24

De profetie in Ezechiël 37 laat deze volgorde zien in het herstel van Israël: eerst een natuurlijk herstel, daarna een geestelijk herstel. Voor wie geldt dit herstel precies? Voor heel Israël, want ”deze beenderen zijn heel het huis van Israël” (37:11).

De praktijk

Hoe zien we deze profetie in de praktijk uitkomen? In de vorige eeuw begonnen meer en meer Joden terug te keren naar het land om het verwaarloosde land te bewerken. Deze Joden waren voornamelijk niet-religieuze Joden en waren deel van de zionistische beweging.

Het herstel van het land is nog steeds in volle gang. Israël heeft het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen om via slimme technieken woestijngrond vruchtbaar te maken.

De Joden die naar Israël verhuizen komen uit alle hoeken van de aarde: van Rusland tot de Verenigde Staten, van Ethiopië tot India. Een letterlijke vervulling van de profetieën.

Natuurlijk herstel

Naast dit natuurlijke herstel van Israël is er sinds een jaar of dertig ook een geestelijke verandering merkbaar. Er is een opkomst gekomen van Messiaanse Joden (dit is eigenlijk een verkeerde benaming, omdat in principe alle joden de Messias verwachten. Deze term wordt veel gebruikt om Joden die geloven dat Jezus de Messias is aan te duiden) en deze beweging krijgt steeds meer aanhangers.

Daarnaast brengt de Joodse orthodoxie veel Joden terug bij de Thora, wat duidelijk een beweging richting het geestelijke herstel van Israël laat zien.

Bekijk bijvoorbeeld de video van Hananya Naftali hieronder: een ontzettend druk Tempelplein tijdens Soekot (Loofhuttenfeest).

We sluiten af met woorden van God zelf:

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.
Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.
– Amos 9:14-15

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor u zijn.
– Ezechiël 36:27-28