fbpx

Wat betekent de zegen aan Abraham voor mij?

zegen aan Abraham
Deel deze post:
Lees ook:

God geeft in Genesis 12 een geweldige zegen aan Abraham, van wie Hij een groot volk maakt. Maar wat betekent die zegen nou voor ons?

De zegen die God aan Abraham meegeeft zouden we kunnen opdelen in drie delen:

1. De zegen voor Abraham

De Heere nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.
– Genesis 12:1-2

De zegen die God aan Abraham geeft, is ten eerste een zegening voor hem zelf. Hij zal een groot nageslacht krijgen, gezegend worden en een goede naam krijgen. Dit blijkt ook in het verdere leven van Abraham, wanneer hij bijvoorbeeld zó rijk wordt, dat hij en Lot niet meer samen verder kunnen reizen (Genesis 13:2-6).

Maar nog belangrijker: Abraham krijgt op late leeftijd nog kinderen, met als erfgenaam Izaäk. Dit is niks anders dan een wonder, aangezien zowel Abraham als Sarah te oud waren om nog kinderen te krijgen.

2. De zegen voor Israël

Ik zal u tot een groot volk maken (…) Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.
– Genesis 12:2a, 3a

In deze tekst in Genesis 12 wordt voor ‘zegenen’ beide keren het Hebreeuwse woord ‘barach’ gebruikt. Wie Israël zegent (barach) zal dus ook zelf gezegend (barach) worden. In dezelfde tekst worden er echter twee verschillende woorden voor vervloeken gebruikt.

Voor ‘wie u vervloekt’ wordt het Hebreeuwse woord ‘oalal’ gebruikt, dat zoveel betekent als minachten of de rug toe keren. Voor ‘zal Ik vervloeken’ wordt evenwel het Hebreeuwse woord ‘arar’ gebruikt, dat letterlijk ‘verdoemen’ betekent.

God heeft dus beloofd het volk groot te maken, maar ook om het te beschermen. Degenen die Israël kwaad willen doen, strijden tegen God.

3. De zegen voor ons

En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
– Genesis 3b

Wat houdt die zegen voor Abraham nou uiteindelijk in voor ons? Er staat namelijk ook in dat de volken gezegend zullen worden in Abraham en zijn nageslacht.

Het Joodse volk is op verschillende manieren een zegen geweest voor de andere volken. Denk eens aan alle uitvindingen door Joden gedaan, van landbouw tot technologie, van gezondheidszorg tot onderwijs. Wist je bijvoorbeeld dat mobiele telefoons draaien op Israëlische software? En dat in Israël veel nieuwe medicijnen worden ontwikkeld?

Maar de grootste zegen die het Joodse volk ons gegeven heeft, is in de geboorte van Jezus Christus, Zoon van David. Uit de Joden is de Messias geboren en door Hem kunnen ook wij nu bij de God van Israël komen.

Meer leren over Abraham? Kom dan van 12 tot 14 april naar het allereerste Isreality Verdiepingsweekend! Kleinschalig, diepere Bijbelstudies en met de gezelligheid die je van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie & aanmelden op isreality.nl/weekend.