fbpx

5 opmerkelijke paralellen in de terugkeer van het Joodse volk

Geert-Jan blogger
Deel deze post:
Lees ook:

In de loop van de geschiedenis is het Joodse volk driemaal op weg geweest naar het Beloofde Land.

 • ongeveer 3500 jaar geleden, uit Egypte, onder leiding van Mozes en Jozua
 • ongeveer 2500 jaar geleden, uit Babel, onder leiding van Ezra en Nehemia
 • in de 20e en 21e eeuw, uit alle volken van de wereld, geïnspireerd door het Zionisme

Deze drie grote bewegingen naar het Joodse land (= alija, het Hebreeuwse woord voor ‘opgang’) vertonen opvallende overeenkomsten.

Parallel 1: Genocide

Elke alija werd voorafgegaan door een poging tot genocide op het Joodse volk. Het duivelse doel erachter was om de vestiging van Joden in Israël te voorkomen.

 • in Egypte probeerde Farao Israël uit te moorden.
 • in Babel probeerde Haman het Joodse volk te vernietigen in één dag.
 • in Europa probeerde Hitler het hele Joodse volk uit te roeien.

Parallel 2: Gerechtigheid

Al de pogingen om het Joodse volk te vernietigen zijn mislukt. De kwaadaardige plannen van de antisemieten was uiteindelijk hun eigen ondergang.

 • Farao verdronk Joodse baby’s, maar verdronk zelf.
 • Haman wilde zijn Joodse tegenstander op een paal spietsen, maar hij kwam er zelf op terecht.
 • Hitler verbrandde Joodse mensen in de vernietigingskampen en kwam zelf om in een brandend Berlijn.

Parallel 3: Tegenstand

In het Beloofde Land stuitten de Joden alle drie de keren op felle tegenstand.

 • de Israëlieten moesten veel strijden om zich definitief te kunnen vestigen in Kanaan. Deze strijd heeft zich tot Salamo uitgestrekt.
 • Samaritanen, Ammonnieten en anderen onder leiding van Tobiah en Samballat probeerden de herbouw van Jeruzalem te beletten. Ezra en Nehemia streden terug.
 • de Joden uit de volken moesten het land delen met de Arabieren. Tot op de huidige dag wordt er gestreden voor een twee-statenoplossing.

Parallel 4: Gods ingrijpen

Bij elke tocht naar het Beloofde Land kwam de God van Israël Zelf met wonderen en tekenen Zijn volk te hulp.

 • uit Egypte: de tien plagen en de wonderlijke gebeurtenissen tijdens de woestijnreis.
 • uit Babel: De veilige reis naar Jeruzalem na een gebed van Nehemia en de welwillendheid van koning Cyres (Kores) om de Joden te laten terugkeren.
 • nu: Via wonderlijke wegen leidt de Heere zijn volk naar Israël (Lees ‘Operatie Exodus’ van Uitgeverij Gideon). Ook de overwinningen van Israël in vijf oorlogen mag met recht een wonder heten.

Parallel 5: Gods openbaring

Na elke grote tocht van Israël volgt een openbaring van God aan Zijn volk.

 • na de uittocht volgt de verbondssluiting en wetgeving op de Sinai.
 • na de uittocht uit Babel komt de Messias Jezus.
 • na de grote alija uit alle volken openbaart Jezus zich als de Messias van Israël in Jeruzalem.

Bron: Barneveld, J. van. Om Sions wil niet zwijgen. Doorn: Het Zoeklicht. (6e druk, 2006)