fbpx

Is kerst mis?

Is Kerst mis
Deel deze post:
Lees ook:

Hoor het woord dat de HEERE tot u spreekt, huis van Israël. Zo zegt de HEERE:

U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze niet. Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen maar ook goeddoen is er bij hen niet bij.
Jeremia 10:1-5

Kerstboom

Wie van jullie durft na het lezen van dit Bijbelgedeelte nog een kerstboom in de woonkamer te zetten? Als je deze tekst leest dan denk je al snel dat het hier over de kerstboom gaat. De kerstboom stamt zeer waarschijnlijk af van Germaanse afgodendiensten en is later door de kerk overgenomen in de christelijke traditie. Toch denk ik niet dat Jeremia hier al spreekt over de kerstboom, maar over de afgoden van de heidenvolken.

Is het kerstfeest dan soms tegen de ‘wet’? Laten we de Bijbel er weer bijpakken.

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God.
Romeinen 14:5-6

Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever uit dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen geven.
Romeinen 14:13 

25 december

De christelijke traditie leert ons dat Jezus geboren zou zijn op 25 december. Toch is het op basis van een heleboel omstandigheden en bronnen zeker dat Jezus niet ‘midden in de winternacht’ is geboren. Zelfs in Israël is het dan veel te koud om bij nacht in het veld te liggen en trouw de wacht te houden over je kudde.

Kunnen we Jezus dan wel eren met kerst? Kerst is geen Bijbels feest (daarmee bedoel ik dat er in de Bijbel geen oproep staat om kerst te vieren) en daarom denk ik dat we kerst niet moeten vieren, maar mógen vieren. Als we kerst vieren met de familie en daarbij de geboorte van de Messias gedenken is daar niets mis mee.

Heidens?

Om heel eerlijk te zijn geniet ik stiekem misschien nog wel het meest van de gezelligheid die hoort bij kerst, waaronder de kerstboom met zijn lichtjes. Toch ben ik me bewust van het religieuze jasje dat ‘wij’ als christenen aan deze oorspronkelijk heidense traditie (met alle daarbij horende gebruiken) hebben gegeven. Aan de andere kant: op kraamvisite in Bethlehem kwamen er tweeduizend jaar geleden al ‘heidense magiërs’ om de lang verwachte Messias eer te bewijzen.Toch heb ik zelf meer met het grote hemelse leger dat God prees voor de geboorte van het Kind.

Kerst? Zonder Jezus is er in ieder geval geen bal aan!