fbpx

Bidden voor de vrede van Jeruzalem

Deel deze post:
Lees ook:

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.
Psalm 122:6,7

Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 kwam Jeruzalem weer helemaal in Joodse handen. Een bijzondere gebeurtenis, zeker als we kijken naar wat de Bijbel zegt in Lucas 21:24:

‘En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.’

De Joden zijn in het jaar 70 na Christus inderdaad gedood of weggevoerd door de Romeinen. Daarna hebben ze bijna tweeduizend jaar gewoond en geleden onder de heidenen. In die tijd is Jeruzalem door verschillende (heidense) heersers ‘vertrapt’. Maar nu is God bezig Zijn volk en land te herstellen. Veel Joden zijn al teruggekeerd naar Israël en elk jaar volgen vele duizenden hen.

Sinds 1967 is Jeruzalem dus weer een ongedeelde stad die deel uit maakt van de Joodse natie.

Dat is een mooie boodschap en tegelijk een waarschuwing. We mogen danken dat God Zijn volk herstelt, maar tegelijk zullen we bidden dat de ‘volken’ dit ook zullen zien en de God van Israël zullen erkennen als de Enige.

Jeruzalem is de stad waar de Heere Jezus zal terugkeren. Het is dan ook niet vreemd dat, voordat het zover is, juist daar een enorme strijd zal plaats vinden. Psalm 122:6 roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Juist in een tijd waarin de druk om Jeruzalem op te delen toeneemt, is het goed om aan die oproep gehoor te geven.