fbpx

Waarom valt Pasen niet net als Kerst op een vaste datum?

Paasdatum

Kerst valt elk jaar op 25 december: lekker makkelijk te onthouden! Maar waarom wordt Pasen dan ieder jaar op een andere datum gevierd? 

De Bijbel en de Paasdatum

Laten we eerst eens kijken naar wat de Bijbel zegt over het Paas- en het Kerstfeest. Zegt de Bijbel daar überhaupt iets over? Ja en nee.

Ja: omdat de betekenis van beide feesten (de geboorte en wederopstanding van de Heere Jezus) natuurlijk uitgebreid in de Evangeliën wordt beschreven.

En nee: omdat er verder niet met zoveel woorden wordt beschreven dat christenen deze gebeurtenissen moeten vieren, laat staan hoe of wanneer.

Joodse feesten

Bij de Joodse feesten ligt dat anders: daarvan staat in de Bijbel tot in detail beschreven hoe, wanneer en hoe lang een feest moet worden gevierd. Zo begint Pesach op de Joodse kalender altijd op 14 Niesan (Exodus 12), het Loofhuttenfeest op 7 Tisjrie (Leviticus 23) en Jom Kippoer op 10 Tisjrie (Numeri 29).

Onder de eerste volgelingen van Jezus waren veel Joden. Zij waren dus al bekend met al die Joodse feesten en hun data. Ook nadat zij Jezus gingen volgen bleven ze vasthouden aan de Joodse feesten, maar dan met een nieuwe geestelijke betekenis in Christus. Een voorbeeld hiervan vinden we in 1 Kortinhe 5:

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam  is voor ons geslacht: Christus.
1 Kortinhe 5:7-8

Pesachlam

Paulus verwijst hier duidelijk naar het Feest van de ongezuurde broden, dat samenvalt met Pesach. Maar het Pesachlam dat elk jaar met Pesach in Jeruzalem werd geslacht heeft een nieuwe betekenis gekregen: het verwijst naar Jezus als de Messias.

Dat schrijft Paulus niet zomaar, want er zijn grote overeenkomsten tussen het Pesachlam en de Heere Jezus:

  • Jezus wordt het ‘Paaslam’ genoemd dat in Jeruzalem de zonden van de wereld op Zich nam; tijdens Pesach werd bij de Tempel in Jeruzalem traditioneel een Paaslam geslacht om de zonden van het volk Israël weg te nemen
  • Jezus stierf op hetzelfde moment als dat het Pesachlam altijd werd geslacht, om drie uur ’s middags op de 14e dag van de maand Niesan
  • de benen van het Pesachlam mochten niet worden gebroken worden, net als bij Jezus (Johannes 19:33)
  • men stak een spies door het Pesachlam heen, via de bek dwars naar de achterkant. Daarna brachten ze een dwarsspies aan, van de ene naar de andere voorpoot: een gekruisigd lam dus, net als Jezus

Paasdatum gewijzigd

Niet zo gek dus dat de meeste volgelingen van Jezus het ‘vernieuwde Pesach’ bleven vieren op de oorspronkelijke Pesachdatum, al waren er ook christenen die de viering verplaatsten naar de eerste zondag na Pesach. Het compleet loskoppelen tussen het Joodse Pesach en het christelijke Pasen is waarschijnlijk pas veel later gebeurd, in de vierde eeuw.

De machtige keizer Constantijn besloot dat het tijd werd dat de kerk zich niet langer moest laten leiden door de Joden. Gekozen werd voor een Paasviering op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, zoals nu nog steeds het geval is.

Kerst

Nu we weten waarom Pasen niet op een vaste datum wordt gevierd gaan we kijken waarom dat met Kerst wèl het geval is. Kerst sluit niet aan bij een bestaand Joods feest, dus werd het een nieuw verschijnsel in de christelijke cultuur. Het opvallende is dat Kerst door de eerste christelijke gemeenten helemaal niet werd gevierd. Het was gebruikelijk om stil te staan bij de dood van belangrijke personen, maar niet bij hun geboorte.

De viering van de geboorte van Jezus is pas eeuwen later ingesteld. Over het precieze moment zijn niet alle historici het eens, maar het zal rond de vijfde of zesde eeuw zijn geweest. In ieder geval dus lange tijd nadat het Paasfeest al werd gevierd en ook nadat het moment om dat Paasfeest te vieren was vastgelegd.

25 december

Hoewel veel mensen denken dat de Heere Jezus op (of rond) 25 december is geboren is het erg onwaarschijnlijk dat dat ook daadwerkelijk zo is. Dat we Zijn geboorte toch op die datum vieren heeft een andere reden.

Bij de instelling van het Kerstfeest besloten de christelijke leiders van die tijd om in te haken op een bestaand heidens feest; de viering van de winterzonnewende, waarmee gevierd werd dat de dagen weer langer werden. De kerk wilde hier een andere, christelijke draai aan geven: verering van de Zoon in plaats van de zon.

Vanaf dat moment vieren christenen op 25 december de geboorte van Jezus; of dat nou op een zondag, een woensdag of een andere dag is. Anders dan het Paasfeest dus, dat standaard op een zondag valt.

 

Isreality.