fbpx

Holy Hotspot: David confronteert Saul bij Ein Gedi

Holy Hotspot: Ein Gedi
Deel deze post:
Lees ook:

De ‘Holy Hotspots’-serie is jouw gids door Israël! Ontdek de mooiste plekken in het Heilige Land én hun Bijbelse betekenis. Het groene Ein Gedi wisselt de droge woestijn in het zuiden van Israël af. Het is ook de plek waar David Saul confronteerde.

Wat is Ein Gedi?

Ein Gedi is een oase aan de westkust van de Dode Zee. Dit natuurreservaat bevindt zich midden in de Judeawoestijn. ‘Ein Gedi’ betekent letterlijk ‘bron van de geit’. Ook nu nog dwalen er veel steenbokken rondom Ein Gedi.

Steenbok bij Ein Gedi

De oase komt een aantal keer voor in de Bijbel. Zo vertelt Jozua 15:62 dat Jozua het land Israël introk, verdeelde en Ein Gedi toewees aan de stam Juda. In 2 Kronieken 20:2 trekt het leger van de Moabieten, Ammonieten en Meünieten vanuit Ein Gedi ten strijde tegen koning Josafat. In Hooglied 1:14 wordt ‘mijn Liefste’ vergeleken met hennabloemen uit de wijngaarden van Ein Gedi. Ook de profeet Ezechiël noemt Ein Gedi in Ezechiël 47:10.

David en Saul in Ein Gedi

Het bekendste verhaal is dat van David en Saul. De profeet Samuel zalfde Saul als eerste koning van Israël. Alleen, Saul was ongehoorzaam aan God. Samuel zalfde daarom David als opvolger van Saul. David introduceerde zichzelf in het hof van Saul en boekte grote successen in Sauls leger. Denk bijvoorbeeld aan het verslaan van de reus Goliath en daarmee de Filistijnen. Het volk Israël zag David als hun militaire leider. Dat kon Saul niet waarderen. Hij wilde David doden. David vluchtte en belandde bij Ein Gedi.

‘David trok daarvandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde, nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: Zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul drieduizend van de beste mannen uit heel Israël, en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de Steenbokrotsen.’ – 1 Samuel 24:1-3 (HSV)

Verstoppen

David verschuilde zich in een grot bij Ein Gedi. Tot zijn grote verbazing komt Saul precies daarnaartoe. Hij merkt David niet op. Davids mannen fluisteren hem toe dat hij voor eens en voor altijd met Saul af kan rekenen. Of David deze kans aangrijpt?

David verstopte zich voor Saul in één van de grotten van Ein Gedi

‘Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, waar een grot was; Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem: Zie, de dag waarvan de HEERE u gezegd heeft: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen! Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had.’ – 1 Samuel 24:4-6 (HSV)

Trouw aan God

Nee, David doodt Saul niet. Hij snijdt wel onopgemerkt een stukje van zijn mantel af. Waarom hij dat deed? God had Saul als eerste koning van Israël gezalfd. David wist dat. Hoe kon hij Gods gezalfde doden? In plaats daarvan bewees David dat hij geen reden had om Saul om het leven te brengen. Hij was trouw aan God.

‘En hij zei tegen zijn mannen: Moge de HEERE er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de HEERE, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de HEERE. En David weerhield zijn mannen met deze woorden, en hij liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit, naar de weg.’ – 1 Samuel 24:7-8

David confronteerde Saul met het stukje van zijn mantel. Hij liet Saul zien dat hij geen kwade intenties had. Saul had geen reden om David te doden. Ook vertelde David dat God recht zal spreken. God oordeelt, dat is niet aan de mens. David weet wel dat Gods zegen op hem rust.

God had Saul als eerste koning van Israël gezalfd. David wist dat. Hoe kon hij Gods gezalfde doden?

‘Daarna stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna: Mijn heer de koning! Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei tegen Saul: Waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: Zie, David wil u kwaad doen? Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de HEERE u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn heer; hij is immers de gezalfde van de HEERE. Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van uw mantel in mijn hand! Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood.’ – 1 Samuel 24:9-12

Benieuwd naar Sauls reactie? Lees het hier!

Kan ik Ein Gedi bezoeken?

Ga je naar de Dode Zee en Masada? Vergeet dan niet langs Ein Gedi te gaan. Kies één of meerdere wandelroutes in dit prachtige natuurreservaat. Loop over smalle paadjes langs watervallen, spot woestijndieren en geniet van het uitzicht op de Dode Zee.

Virtueel wandelen in Ein Gedi? Bekijk deze video!

Bekijk hier meer Holy Hotspots!