fbpx

5 redenen om deze Kerst (extra) stil te staan bij Israël

Christenen kerst Israel
Deel deze post:
Lees ook:

Kerst is… de geboorte van de Heere Jezus vieren, gezellig samen zijn met familie en zingen over de herdertjes die bij nacht in het veld lagen.

Maar wist je dat deze Kerst ook juist een goed moment is om (extra) stil te staan bij Israël? We zetten vijf redenen om dat te doen op een rijtje:

1. Het begon allemaal… in Israël!

Okay, die lag natuurlijk wel een beetje voor de hand. Het Kerstverhaal speelde zich af in Israël. Jozef en Maria trokken van Nazareth (in het noorden) naar Bethlehem (vlakbij Jeruzalem). Toeval? Nope. Dat stond al lang geschreven in de Bijbel:

‘En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.’ – Micha 5:1

2. Jezus is de Koning van Israël

Toen de wijzen uit het oosten op zoek gingen naar het kindje Jezus, vroegen ze: ‘Waar is de pasgeboren Koning van de Joden?’. De term ‘Messias’ is de koningstitel van Israël, zoals ‘farao’ dat bijvoorbeeld was van Egypte. De Heere Jezus is dus onlosmakelijk als Koning verbonden aan Zijn volk Israël, zoals ook bleek uit de geboorteaankondiging uit Lukas 1.

3. We fight the same battle

In een wereld die steeds donkerder lijkt te worden, staan joden en christenen zij aan zij in het verspreiden van het licht. Dat is ook één van de lessen die zowel Kerst als Chanoeka ons leren: dat het licht de duisternis overwint. Rabbijn Chaim Eisen uit Jeruzalem zei daarover:

“Volgens Jesaja 42:6 is het allereerst de roeping van Israël om een licht voor de wereld te zijn. Maar wij kunnen die taak nooit alléén vervullen. Want in Jesaja 49:6 worden ‘de einden van de aarde’ genoemd. Christenen kunnen het licht van Zijn openbaring zelfs tot aan de einden van de aarde brengen, en de volken terugroepen naar de levende God. Dat is hard nodig, zeker hier in Europa.”

4. Vrede van Jeruzalem

Met kerst zingen we liedjes over vrede op aarde. Jezus wordt ook de Vredevorst genoemd (Jesaja 9:5). Deze tijd, waarin we stilstaan bij vrede en de vrede in het Midden-Oosten constant onder spanning staat, is een extra motivatie om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. (Psalm 122:6)

5. God gaat Zijn beloften aan Israël vervullen

Als de dominee in zijn Kerstpreek zegt dat de Heere Jezus is gekomen om jou te verlossen van je zonden, dan knik je natuurlijk instemmend. Maar als hij zou zeggen dat aan Jezus de troon van Zijn vader David is gegeven en dat Hij Koning over het huis van Jakob (= Israël) zal zijn, frons je vast even met je wenkbrauwen. Toch staat juist dát in de Bijbel bij de geboorteaankondiging van Jezus (lees Lukas 1). Een populaire Bijbeltekst rond Kerst is Jesaja 9:5 (‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven’). Maar wie een vers verder leest ziet dat Jezus inderdaad op de troon van David in Jeruzalem zal zitten en dat aan Zijn koninkrijk geen einde komt. Als we met Kerst weer deze boodschap horen mogen we er op vertrouwen dat God Zijn beloften aan Israël gaat vervullen!

Lees ook: Wat hebben Advent en Chanoeka met elkaar te maken?