fbpx

Isreality Explainer: Wat is een mezoeza?

Wat is een mezoeza Jodendom
Deel deze post:
Lees ook:

De mezoeza is een kokertje met een bedrukt rolletje erin en hangt aan de deurposten van Joodse huizen.

Wat betekent ‘mezoeza’?

‘Mezoeza’ is een Hebreeuws woord dat letterlijk deurpost betekent. Met mezoeza wordt zowel het kokertje als het rolletje met tekst aangeduid.

Wat zit er in de mezoeza?

In de mezoeza zit een rolletje met tekst. Officieel is het rolletje van perkament, met de Hebreeuwse tekst geschreven door een officiële schrijver. Tegenwoordig bevat de mezoeza vaak een rolletje papier.

Op het rolletje perkament of papier staat in het Hebreeuws de tekst uit Deuteronomium 6 vers 4 en 5:

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Waarom wordt de mezoeza gebruikt?

De mezoeza is een Joods voorwerp naar aanleiding van Gods gebod in Deuteronomium 6 vers 9:

U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Dit slaat op de woorden uit vers 4 en 5. De mezoeza, met de bedrukte tekst uit vers 4 en 5, hangt aan de deurposten van Joodse huizen. Gelovige Joden raken elke keer de mezoeza even aan met hun vingers als ze langslopen. De mezoeza werkt op die manier als een herinnering aan Gods woorden.

Hoe ziet een mezoeza eruit?

Mezoezot (meervoud van mezoeza) bestaan in allemaal vormen en materialen. Er zijn mezoezot van zilver, keramiek, glas en plastic. Sommige zijn heel eenvoudig qua ontwerp, andere zijn heel kunstzinnig. 

Maar hoe de mezoeza er ook uit ziet, er staat altijd de Hebreeuwse letter sjin (ש) op. De letter sjin is de eerste letter van ‘Sjaddai’, wat Almachtige betekent.

 

Soms staat ook het hele woord Sjaddai op het kokertje. Dat zijn de letters sjin (ש), daled (ד), yod (י), die ook staan voor Sjome D’latat Yisrael. Dit betekent: de Bewaarder van de poorten van Israël.

Dit doet denken aan de prachtige tekst in Psalm 121 vers 4 en 5:

Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

Lees ook: Het Sjema – de Joodse geloofsbelijdenis