fbpx

Bijbelstudie / Verlossing & herstel

Verlossing en herstel
Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.

De Thoralezing van deze week gaat over Exodus 1:1 tot en met Exodus 6:1 en heet ‘shemot’.

Wie ben ik?

Het gaat over de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte, waar ze in slavernij worden gehouden door de farao. We lezen over de redding van de baby Mozes, een zoon van twee Levieten, en zijn latere vlucht naar Midian toen Farao hem zocht om hem te doden. Terwijl hij daar is, ontvangt Mozes zijn roeping als bevrijder voor Gods volk. Ondanks zijn angst en twijfels over zijn persoonlijke capaciteiten – “Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?” (Exodus 3:11) – stemt Mozes ermee in om gebruikt te worden door God en gaat naar Farao, vertrouwend dat God trouw is en doet wat Hij zegt.

God luistert

Deze tekst maakt ons duidelijk dat God luistert naar de roep van de verdrukten. De Israëlieten, die generaties van slavernij hadden meegemaakt, schreeuwden om verlossing: “In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God.” (Exodus 2:23). Deze verzen worden gevolgd door deze woorden: “En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en JakobZo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen.” (Exodus 1:24,25).

God ziet ons

God hoorde en kende Zijn volk. Voor mensen die volledig zijn overweldigd door wat God voelde voor hen, is het ontroerend om te lezen dat Hij werd geraakt door hun gekerm en door Zijn belofte aan hun voorvaderen. We kunnen er zeker van zijn dat God ons ziet, ook in het midden van onze beproevingen, en dat Zijn liefde Hem dwingt om ons bij te staan.

God verlost

Er zijn vandaag veel mensen en volken die smachten naar verlossing. Misschien begrijpen we het lijden niet altijd, maar we mogen weten dat God goed is, dat Hij hoort naar het geroep van de verdrukten. Net zoals Mozes zijn we geroepen om de ketenen van onderdrukking om ons heen te zien en om ze te breken. Zelfs als we middenin de penarie zitten mogen we vertrouwen op de belofte uit 1 Petrus 5:10: ‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.’

Masterplan

Als we kijken naar wat er vandaag aan de hand is in de wereld, hoeven we ons niet te laten overweldigen door al het onrecht en lijden. Laten we in plaats daarvan kijken naar wat God deed voor Zijn volk Israël. Hij bevrijdde hen en leidde ze zelfs naar het Beloofde Land! God ziet alles en staat klaar om Zijn Masterplan voor Israël, de wereld en voor jou uit te rollen.