fbpx

Erik lanceert Israël-app: “Ik wil God herinneren aan Zijn beloften”

Erik Niemeijer
Deel deze post:
Lees ook:

Sinds kort verkrijgbaar in de App Store: de Proclamations-app. Ontwikkelaar Erik Niemeijer wil christenen met deze app ‘wakker schudden’ voor Gods plan met Israël. Isreality testte de app alvast en is benieuwd naar Erik’s motivatie.

Erik, wat houdt de app precies in?
“De Bijbel roept ons op om in de dag, maar ook in de momenten van de ‘nacht’, de zware tijden dus, Israël in gebed te brengen bij God. We mogen een beroep doen op de Heer. Dat betekent dat je iemand anders ergens aan herinnert, in modern Hebreeuws betekent het zelfs secretaresse. Wij zijn geroepen om God te mogen herinneren aan Zijn beloften. De Proclamations-app bevat verschillende beloften die je kunt gebruiken tijdens het proclameren en bidden: thuis, op het werk, in de kerk of gemeente, of wanneer je wandelt over de stadsmuren van Jeruzalem.”

Welke voordelen biedt Proclamations?
“De app bevat diverse Bijbelteksten in het Nederlands en Engels, gesorteerd in verschillende thema’s: ‘Ik zal proclamaties’, ‘Gods liefde voor Israël’ en ‘Gebed voor Jeruzalem’. De verzen zijn snel te vinden door de ingebouwde zoekfunctie en daarnaast is het ook mogelijk om eigen favorieten aan te maken. Momenteel is de app alleen nog beschikbaar voor de iPhone, maar ik ben nog op zoek naar mensen die de app geschikt willen maken voor Android.”

Proclamations_EN

Wat was je persoonlijke motivatie om deze app te ontwikkelen?
“Na mijn laatste bezoek aan Israël werd ik bepaald bij het feit dat God zoveel beloften heeft voor Zijn volk en dat we daar soms zo snel aan voorbij gaan. Dat vele bidstonden gevuld worden met persoonlijke verlangens en gebeden richting Israël, die zeker oprecht zijn, maar waarbij God in Zijn Woord al duidelijke antwoorden geeft hoe Hij Zijn plan wil voltrekken. Ook voor mij persoonlijk is het een zoektocht geweest om Zijn beloftes tot me te nemen. Mijn liefde voor Israël is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en met het ontwikkelen van deze app hoop ik de bijzondere plaats van Zijn land en volk ook zichtbaar te maken voor andere gelovigen.”

Nou hebben wij al behoorlijk wat apps op ons iPhone-schermpje staan. Waarom zouden we Proclamations volgens jou moeten downloaden?
“Het voortdurende conflict in het Midden-Oosten herinnert ons steeds opnieuw aan de centrale plaats die Israël inneemt in de wereldgeschiedenis. Ik hoop en verwacht dat het zien van Gods heilsplan voor Israël je zal inspireren om ook een wachter te worden, die biddend en proclamerend uitziet naar de vervulling van Zijn plan. De Bijbel roept ons op om standvastig te blijven en met deze app heb je concrete teksten van Gods beloften bij de hand. Laten we dit gaan toepassen als reactie op de geestelijke strijd om ons heen.”

Welke oproep zou je willen meegeven aan christenen in Nederland?
“Jeremia laat zien wat God van ons verwacht wanneer Hij bezig is met het herstel van Israël: ‘O Here, verlos uw volk, het overblijfsel van Israël!’. Van ons wordt verwacht dat we gaan bidden voor verlossing van Israël. God is daarin duidelijk wát Hij vraagt. Hij zegt niet alleen ‘bidt voor Israël’, maar zegt in Jeremia 31:7 specifiek: ‘Bidt voor hun verlossing’. God heeft er nooit twijfel over laten bestaan dat Zijn handelen met betrekking tot het herstel van Israël uit iets anders voortkomt dan Zijn wil. Maar ook heeft Hij tot slot iets belangrijks opgenomen in zijn plan. In Ezechiël 36:37 zegt God “Hoewel mijn plannen vaststaan, zal ik het pas doen wanneer het huis van Israël Mij erom vraagt”.

Dit is naar mijn idee ook het uiteindelijke doel van het gebed. Gebed is niet: God te laten doen wat wij graag willen, maar wij moeten een instrument worden dat God kan gebruiken om Zijn wil te doen. Zodat Hij Zijn plannen kan verwezenlijken. Het Woord verkondigt niet dat het volk zelf met gebedsonderwerpen moet gaan komen met betrekking op het herstel van Israël. God heeft al duidelijk gemaakt wat Hij wil doen. Maar Hij wacht tot Israël op één lijn met Zijn wil komt en Hem gaat vragen datgene te doen wat Hij al beloofd heeft. Aan ons, christenen, geeft God de verantwoordelijkheid en het voorrecht om voor Israël ‘op de bres te gaan staan’. Dat kan door bij God te pleiten dat Hij de beloofde genade zal uitstorten, die veel Israëlieten op dit moment zelf nog niet kunnen aanvaarden.

Tot slot wil ik graag nog één Bijbeltekst uit Jesaja 62:6-7 meegeven: “Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.”

Benieuwd naar Proclamations? Zoek in de App Store op ‘proclamations’, of bekijk ‘m direct hier.