fbpx

Waarom worden Joden vergeleken met de sterren?

Waarom worden Joden vergeleken met de sterren?
Deel deze post:
Lees ook:

God zegt in Genesis tegen Abraham dat zijn nageslacht zo talrijk zal worden als de sterren. Vaak denken we dat het dan alleen gaat om het aantal: ontelbaar. Maar er zit nog een diepere betekenis achter!

Gods belofte aan Abraham

In Genesis 15 zegt God tegen Abraham: “Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.” – Genesis 15:5. Als je op een heldere avond naar boven kijkt, dan zie je ontelbaar veel sterren. Hoe langer je kijkt, hoe meer er bij komen. Het nageslacht van Abraham zal niet te tellen zijn. Dat is wat God belooft.

We weten dat uit Abraham het Joodse volk is voortgekomen. God vergelijkt het Joodse volk met sterren. Waarom niet bijvoorbeeld met zandkorrels, regendruppels of hoofdharen? Deze zijn ook allemaal ontelbaar, toch? God noemt specifiek de sterren.

Licht voor de wereld

Sterren geven licht in het donker. Ze geven licht aan planeten, zoals de zon (ook een ster) licht geeft aan onze aarde. Het verwarmt de aarde en zorgt ervoor dat het donker verdwijnt. Elke ster heeft ook zijn eigen taak: iedere ster verlicht een ander stukje in het eindeloos grote heelal. Samen zorgen zij voor de prachtige sterrenhemel.

“Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken” – Jesaja 42:6

Het Joodse volk wordt in de Bijbel ook genoemd als ‘licht voor de wereld’. Precies de functie van sterren! God gaf aan Mozes Zijn geboden: zo moest het volk Israël leven. Dat was heel anders dan de volken om hen heen. Zij dienden afgoden, waren vaak vijandig, losbandig en goddeloos.

God gaf het volk Zijn wet, omdat Hij hen wilde leren hoe ze met Hem moesten en mochten leven. Zodat Israël een licht voor de volken zou zijn.  

Door het Joodse volk heen leert God ook ons hoe we met Hem mogen leven.

Apart gezet

Als je denkt aan Joden en sterren, dan komt vast het beeld van de Jodenster in je op. Op deze manier werden Joden apart gezet en was het zichtbaar voor de mensen om hen heen dat ze Joods waren. De gedachte erachter was natuurlijk vreselijk. Het was onderdeel van het plan om Joden te vernietigen.

Toch zijn Joden, net als sterren, apart gezet door God. Niet om hen te vernietigen, maar juist om tot zegen te zijn voor de rest van de wereld. Door het Joodse volk heen leert God ook ons hoe we met Hem mogen leven.

De Heere Jezus zegt Zelf dat Hij het licht van de wereld is. Bij Zijn komst kwam er licht in de duisternis van zonde, pijn en verdriet. Als we geloven in de God van Israël en Zijn Zoon Jezus, dan mogen ook wij iets van dat licht laten stralen in deze wereld!

Lees ook: Heeft Israël een streepje voor?!

Bekijk ook deze video: