fbpx

Sem (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Sem
Deel deze post:
Lees ook:

Sem is een jongensnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Sem.

Betekenis Sem

Het ligt voor de hand om als betekenis simpelweg te denken aan ‘naam’. Naam is in het Hebreeuws namelijk sjem. Sem, Cham en Japhet zijn de drie zonen van Noach. Sem is de stamvader van onder meer de Hebreeën. Heber (of Eber; Hebreeuws: Ever) was de achterkleinzoon van Sem. Maar tot Abraham, de aartsvader van Israël, duurt het dan nog zes generaties.

Achtergrond Sem

Sem gaat met zijn gezin mee in de ark, net als zijn twee broers. Zo overleven ze de zondvloed en worden ze dus de stamvaders van de mensheid van na de zondvloed. Zeventig volkeren zijn dat, volgens Genesis 10. Genesis 11 vermeldt dan weer het nageslacht van Sem, nu tot op Abra(ha)m. Zo is het verband gelegd tussen het nieuwe begin in Noach en dat in Abraham.

Een keer treedt Sem handelend op in de Bijbelse geschiedenis. Als Noach dronken en naakt in zijn tent ligt en door Cham wordt bespot, legt Sem samen met Japhet een mantel over Noach heen. Noach vervloekt Kanaän, de zoon van Cham, en zegent Sem en Japhet ieder afzonderlijk. Wat is zijn zegen? “Geprezen zij de Heere, de God van Sem, maar Kanaän zij hem tot knecht” (Genesis 9:26).

Vindplaats Sem

De geschiedenis zinspeelt er dus al op dat later Israël het land Kanaän in bezit zal nemen. Maar bovendien wordt de Naam van de Heere hier aan Sem, en daarmee aan Israël, verbonden. De Heere is de God van Sem. Hij woont in de tenten van Sem – Gods aanwezigheid is bij Israël (zo verklaart de Joodse uitleg vers 27). Maar de tenten van Sem zijn in de Joodse traditie ook een bet midrasj, een leerhuis waar Tora geleerd wordt – daar wil de Eeuwige wonen.

Ten slotte identificeert de Joodse traditie Sem met de Melchizedek, de priester-koning van Salem in de tijd van Abraham.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Sem. Ontdek hier meer Bijbelse namen.