fbpx

Poerim (Joods feest)

Poerim
Deel deze post:
Lees ook:

Poerim is één van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van Poerim!

Wat is Poerim?

Poerim is één van de Joodse feesten die niet door God Zelf wordt ingesteld in de Bijbel. Het is in het Jodendom ontstaan als reactie op de wonderlijke geschiedenis zoals beschreven in het Bijbelboek Esther.

Esther woonde bij haar oom Mordechai, maar werd door koning Ahasveros uitgekozen als nieuwe koningin. Maar Esther was een Joods meisje die haar Joodse identiteit verborgen moest houden binnen het hof van de koning. ‘Esther’ is grammaticaal gezien dan ook afgeleid van het werkwoord hastir, wat ‘verbergen’ betekent.

Het is uiteindelijk deze Esther die door haar verborgenheid te onthullen de hoop is op verlossing voor heel Israël. De rechterhand van de verborgen Aanwezigheid is het die deze verlossing brengt.

Nadat Esther koningin was geworden stond er aan het hof van koning Ahasveros een kwade man op met de naam Haman. Deze man werd door de koning in zijn ambt verheven en vanuit zijn hebzucht verlangde hij er naar dat iedereen in het rijk voor hem zou buigen. Toch was er één iemand die dat weigerde… Mordechai! Op het moment dat Haman hier achter kwam schoot hij uit zijn slof en eiste hij de dood van Mordechai en zijn hele volk!

Hoe wordt Poerim gevierd?

En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen.
– Esther 3:7

Met deze tekst uit het boek Esther verwacht je niet veel blijdschap. Toch is het tegendeel waar als het gaat om Poerim. Dit Joodse feest gaat over koningin Esther, Mordechai en de verlossing van het kwaad. Als je op deze dag in een synagoge komt dan zul je je ogen uitkijken en tegelijkertijd achter je oren krabben omdat je in een status van verwarring bent. ‘Is dit nou een Joods feest of ben ik op een Carnavalsviering terecht gekomen?’

Bekijk hier een video over Poerim in Israël!

Ja, geloof mij maar, het is een Joods feest! Maskers op en geschminkte wangen die de gezichten nog meer doen stralen. Zowel jong als oud gaan verkleed als Esther, Mordechai of wie dan ook. Op deze dag worden er hamantaschen (driehoeksvormige koekjes) gegeten en wordt er omgekeken naar arme mensen. Poerim is het feest waarin Israël haar masker af kon doen, daar waar al het verborgene zichtbaar werd.

Als het verhaal van Poerim in de synagoge wordt gelezen en de naam ‘Haman’ wordt genoemd breekt er een enorm kabaal uit van stampende voeten en kletterende ratels om zo zijn naam uit te wissen.

Poerim in de Bijbel

Het is erg opmerkelijk dat Gods Naam noch Zijn aanwezigheid in het verhaal wordt genoemd. God lijkt Zijn gezicht te verbergen in het verhaal. Maar is dat wel werkelijk zo? Zoals wij eerder zagen is de naam Esther afgeleid van het woord ‘hastir’, verbergen.

De Hebreeuwse uitdrukking ‘hester panim’, ‘verbergen van het gelaat’, is de rabbijnse uitdrukking voor de verborgenheid Gods. In de dagen dat Israël afgoden begon te dienen verborg God Zijn aangezicht voor hen. Maar God is altijd trouw aan Zijn volk en als Zijn Naam wordt aangeroepen brengt Hij verlossing.

Het is erg opmerkelijk dat Gods Naam noch Zijn aanwezigheid in het verhaal wordt genoemd.

“Want als je blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen”, zegt Mordechai in Esther 4:14. Het Hebreeuwse woord dat met ‘zijde’ is vertaald is ‘makom’, wat plaats betekent. Makom is een van de woorden die Joden gebruiken om God mee aan te duiden.

In elk moment van de geschiedenis, door elke nood heen van het Joodse volk, was het Gods verborgen aanwezigheid die hen kracht gaf. Hij is het die de uiteindelijke verlossing brengt, ook als je het niet verwacht. Want in Hem wordt al het verborgene zichtbaar.

Meer weten over Joodse feesten?

Nu weet je meer over Poerim. Lees hier meer over andere Joodse feesten!