fbpx

Sabbatslezing: In dienst van de Heere

Hogepriester bezig met reukwerk op het reukofferaltaar in het Heilige. (Foto: Gilbert & Arlisle F. Beers)

Voor het Joodse volk is de Sabbat heel belangrijk. Deze dag is anders dan de andere dagen en wordt ook zo gevierd. De sabbat begint op vrijdagavond als de zon ondergaat en eindigt zaterdag, op het tijdstip dat er drie sterren aan de hemel zichtbaar (zouden) zijn. De sabbatslezing speelt op deze rustdag een belangrijke rol. Deze week: In dienst van de Heere.

De mannen gaan vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag naar de synagoge. De vrouwen mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. In de synagoge wordt elke sabbat een gedeelte uit de Thora gelezen, oftewel een parasja. Deze gedeelten zijn zo verdeeld, dat alle vijf de boeken van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken) in een jaar helemaal gelezen worden.

Hierna wordt de haftara gelezen. Dat is een gedeelte uit de boeken van de Profeten. Denk aan Jozua, Richteren, Jesaja, Jeremia of Ezechiël.

Aan het einde van elke week delen wij de sabbatslezing met jullie en een korte toelichting daarop.

Sabbatslezing – parasja

De parasja, het eerste deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Exodus 27:20 – 30:10.

Vorige week hebben we gezien hoe de Heere uitgebreide instructies geeft voor de bouw van de tabernakel. Nu komt er een beschrijving van hoe de kleding van de priesters eruit moet zien.

Het gezegde ‘kleren maken de man’ kennen we allemaal wel. Kleding zegt heel veel over een persoon. Maar in het geval van de priesters dragen ze kleding die veel zegt over henzelf én over God. De kleding van de priester zondert hen af van de rest van de mensen. Want ze zijn in dienst van de Heere en zijn door Hem tot die taak geroepen.

De priester droeg prachtige kleren:

  • Een efod van goud, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol. Op de schouderstukken van de efod zijn twee onyxstenen met daarin de namen van de stammen van Israël gegraveerd.
  • Een borsttas met twaalf edelstenen, die ook weer voor de stammen van Israël staan.
  • Een bovenkleed van blauwpurperen wol. Op de zomen ervaren zijn granaatappels geborduurd, met daartussenin gouden belletjes.
  • Een tulband met op de voorkant een gouden plaat met de tekst: DE HEILIGHEID VAN DE HEERE.
  • Een onderkleed van fijn linnen en een gordel van borduurwerk.

Maar op het moment dat de priester voor God verschijnt op de Grote Verzoendag, dan mocht hij alleen voor God verschijnen in een linnen onderkleed, gordel en tulband. Hij was nederig gekleed, omdat hij net als de rest van het volk gereinigd moest worden van zonden.

Kleren maken dus heel veel duidelijk. Wat maakt jouw kledingstijl duidelijk? Kunnen mensen aan jou zien dat je een christen bent, of is juist het tegendeel waar?

Sabbatslezing – haftara

De haftara, het tweede deel van de sabbatslezing gaat deze week over Ezechiël 43:10 – 27.

De Heere geeft weer aanwijzingen voor de bouw van de tempel. Dit keer krijgt Ezechiël de voorschriften te horen en moet hij het doorgeven aan het volk. Er zit ook nu wel weer een voorwaarde aan: ‘Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan..’ (Ezechiël 43:11)

De Heere wilt dat Zijn volk tot inkeer komt. Zodra ze zich schamen, dan mogen ze aan de tempel gaan bouwen. De vorige keer hoorden we dat ook bij Salomo, toen de Heere zei dat ze Zijn geboden in acht moesten nemen.

Blijkbaar schaamde het volk zich en keerde het terug naar hun God, die hen uit Egypte geleid had en hen door de eeuwen heen gespaard had. Nu kon het volk beginnen aan de bouw van de tempel.

Voordat de tempel in gebruik kon worden genomen, moet er eerst een inwijding plaatsvinden. In Exodus 29 lezen we hier uitgebreide voorschriften van. Maar ook in Ezechiël wordt het haarfijn uitgelegd. Zeven dagen lang moet er elke dag een bok en een jonge stier als zondoffer geofferd worden.

Als de voorschriften van de Heere correct worden opgevolgd, dan ‘zal Ik een welgevallen aan u hebben, spreekt de Heere HEERE’.

Hoe kijkt de Heere naar ons? Heeft Hij een welgevallen aan ons? Of walgt Hij van ons, laten we dan ook tot inkeer komen en ons voor de God van Abraham, Izak en Jakob buigen.

Sabbat shalom!

Lees hier de sabbatslezing van de vorige keer!

Wil je wekelijks de sabbatslezing ontvangen? Word dan gratis lid van onze Isreality WhatsApp! Klik hier voor meer info/aanmelden.