fbpx

Sabbatslezing: God woont onder Zijn volk

De afronding van de bouw van de tabernakel door Mozes. (Afbeelding: Phillip Medhurst)

Voor het Joodse volk is de Sabbat heel belangrijk. Deze dag is anders dan de andere dagen en wordt ook zo gevierd. De sabbat begint op vrijdagavond als de zon ondergaat en eindigt zaterdag, op het tijdstip dat er drie sterren aan de hemel zichtbaar (zouden) zijn. De sabbatslezing speelt op deze rustdag een belangrijke rol. Deze week: God woont onder Zijn volk.

De mannen gaan vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag naar de synagoge. De vrouwen mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. In de synagoge wordt elke sabbat een gedeelte uit de Thora gelezen, oftewel een parasja. Deze gedeelten zijn zo verdeeld, dat alle vijf de boeken van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken) in een jaar helemaal gelezen worden.

Hierna wordt de haftara gelezen. Dat is een gedeelte uit de boeken van de Profeten. Denk aan Jozua, Richteren, Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Aan het einde van elke week delen wij de sabbatslezing met jullie en een korte toelichting daarop.

Sabbatslezing – parasja

De parasja, het eerste deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Exodus 25:1 – 27:19.

Het is Gods verlangen een relatie te hebben met de mens. In het paradijs was de relatie tussen God en de mens goed. Tot die relatie verstoord werd en Adam en Eva uit het paradijs werden verbannen. Het leven is daardoor niet meer goed, maar bestaat uit

Nu heeft God het volk uit Egypte bevrijd, Hij leidt hen door de woestijn heen. In de vorige hoofdstukken heeft God het volk richtlijnen gegeven waarnaar ze moeten leven. En nu geeft Hij te kennen dat Hij in het midden van het volk wilt wonen.

‘Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.’ (Leviticus 26:11-12)

Maar voordat God in het midden van Zijn volk komt wonen, moet er wel een woning voor Hem zijn gemaakt. Hiervoor geeft God Zelf aanwijzingen aan Mozes. Hij heeft Zijn tabernakel Zelf ontworpen. Hij weet precies hoe het eruit moet zien en wat erin moet komen.

Ieder van het volk moet geven wat zijn of haar hart hem ingeeft. De beste van de beste materialen worden gebruikt. Hiermee wordt de tabernakel of de misjkan gebouwd, zodat God in het midden van Zijn volk kan wonen.

Het gaat hier om het geven van gaven. Dit kan gaan over geld, over materiaal, maar ook om vakmanschap en talenten. Zet jij jouw middelen en talenten in om de Heere te dienen?

Sabbatslezing – haftara

De haftara, het tweede deel van de sabbatslezing gaat deze week over 1 Koningen 5:12 – 6:13.

Koning Salomo gaat het huis voor de Heere bouwen, in plaats van zijn vader David. Met de bouw van de tempel zijn er wel 183.300 mensen aan het werk. Er zijn 30.000 mannen uit Israël, die per 10.000 man een maand naar Libanon gingen. Dan zijn er nog 70.000 lastdragers en 80.000 steenhouwers. Er zijn er ook nog eens 3.300 die leiding geven.

Alle voorbereidingen aan het bouwmateriaal werden vooraf gedaan, zodat er geen geluid van ijzer gereedschap te horen was in het huis.

Terwijl de bouw van de tempel bezig is, spreekt de Heere tegen Salomo: ‘Wat dit huis betreft, dat u aan het bouwen bent, als u overeenkomstig Mijn verordeningen wandelt, Mijn bepalingen houdt, al Mijn geboden in acht neemt door overeenkomstig daarmee te wandelen, dan zal ik Mijn woord, dat Ik tot uw vader David gesproken heb, aan u gestand doen. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal Mijn volk Israël niet verlaten.’ (1 Koningen 6:12-13)

God laat weten dat Hij weer onder Zijn volk wilt wonen en hen niet zal verlaten. Zolang het volk nog steeds naar Zijn geboden leeft.

Woont de Heere ook in jouw leven? Leef jij naar Zijn geboden, dien jij Hem van harte?

Sabbat shalom!

Lees hier de sabbatslezing van de vorige keer!

Wil je wekelijks de sabbatslezing ontvangen? Word dan gratis lid van onze Isreality WhatsApp! Klik hier voor meer info/aanmelden.